Avgifter från och med 1 januari 2020

Efter att kunder har betalt samma avgift för sin äldreomsorg i 17 år har nu kommunfullmäktige beslutat om nya avgifter. De nya avgifterna börjar att justeras från och med den 1 januari 2020. Beslutet innebär avgifter som är mer rättvisa och jämlika än tidigare. Avgifter kommer att beräknas för varje person i hushållet som har beslut.