Kan jag välja vem som helst till lärling?

Ja, det är du som företagare som bestämmer vem du vill ha. Du utbildar din lärling efter företagets behov. Vi är noga med matchningen. Det är viktigt att du, ditt företag och lärlingen passar bra ihop.

I Lärlingsspåret väljer lärlingarna vilken utbildningsplats de är intresserade av. Det kan vara flera som söker till samma lärlingsplats, då väljer du vem av dessa du tycker är mest lämplig.

När du bestämt vilken lärling du vill ha, skriver vi tillsammans med företaget en utbildningsplan som följer lärlingen under hela utbildningen. Lärlingsspårets personal följer vid flera tillfällen upp planen.

I vuxlärling väljer du också vem du vill ta emot. Ditt företag blir en så kallad APL-plats (arbetsplatsförlagt lärande).