Vad innebär det för mig som företagare att ta emot en lärling?

Att ta emot en lärling innebär att du som företagare ansvarar för att lära ut de arbetsuppgifter som lärlingen ska göra. Ett sätt att utbilda framtida medarbetare utifrån företagets behov.

Du samarbetar med Helsingborgs stad, vilket kan se lite olika ut beroende på vilken typ av lärlingsutbildning det handlar om.