Vilka lärlingsutbildningar finns det och hur länge har jag lärlingen på min arbetsplats?

Helsingborgs stad erbjuder två alternativ:

Lärlingsspåret är en kortare utbildning på sex månader, där lärlingen är fem månader på din arbetsplats. Utbildningen startar med en månads introduktion som näringsliv- och matchningsenheten i Helsingborgs stad svarar för. Under introduktionen arbetar vi mycket med coachning, motivation och personlig utveckling. Vi lägger stor vikt vid grundläggande arbetslivskunskap, det vill säga hur det fungerar på en arbetsplats. Under halva introduktionstiden får ungdomarna prova på olika branscher i verkstäder.

Vuxlärling (lärlingsutbildning för vuxna) pågår i minst tjugo veckor och som mest i två år. Här är lärlingen sjuttio procent av tiden på en arbetsplats. Trettio procent av tiden läser lärlingen teoretiska kurser på en gymnasieskola.