Intervju med Jessica

Lärlingsprojektet Hantverksjobb handlar inte bara om hantverk och industri utan lika mycket om kök, bageri och andra branscher.

En dag i vintras kom Jessica Bodin och frågade om hon fick bli lärling på Smörgåskupén. Anki Andersson nappade direkt och nu är Jessica hennes första anställda medarbetare.

Smörgåskupén är ett litet café inrymt i Klippans stationshus. Det är mycket att göra hela tiden och kunderna avlöser varandra.

Jessica Bodin, 25 år, har fullt upp med att ta upp beställningar, sköta kassan och servera. Bakom disken står hennes handledare och caféets ägare, Anki Andersson, och fixar lunchtallrikar.

I fem månader har de jobbat sida vid sida som handledare respektive lärling och lärt känna varandra.

Trivs med praktiskt arbete

Anki Andersson är mycket nöjd med projektet och sin lärling.

– Tack vare Jessica har jag kunnat utöka öppettiderna i caféet. Eftersom jag själv trivs bäst med praktiskt arbete tror jag mycket på lärlingsutbildningar. Det är bra att få lära sig jobbet direkt på en arbetsplats, säger Anki Andersson.

Alla kan inte vara teoretiker, framhåller hon.

– Det måste finnas plats för praktiskt arbete också och det ska inte rangordnas lägre än de teoretiska. Båda delarna behövs. Jag  tror också det vore bra om fler satsade på att bli egna företagare.

Vilka krav ställer du på en lärling?

– Det handlar mest om enkla saker som att komma i tid och alltid ringa om man skulle råka bli försenad. På en liten arbetsplats är vi beroende av varandra, betonar Anki Andersson.

Rekommenderar utbildningen

Jessica Bodin har trivts mycket bra på sin lärlingsplats och rekommenderar andra ungdomar som är arbetslösa att söka till projektet.

– Det känns jätteskönt att kunna fortsätta här på en fast anställning. Även om jag inte fått jobb efter lärlingstiden hade jag haft  nytta av den eftersom jag fått erfarenhet och kontakter.

Jessica är en av två flickor som varit med i grupp två ända fram till avslutningen. Från början var de åtta – av totalt 45 deltagare.

Hon tycker det är synd att det är mest killar som söker till Hantverksjobb.

– Det behövs nog mer information om att det här är en utbildning som passar även för tjejer. Jag hoppas att fler än jag ser det som en möjlighet och tar chansen.