Sommarpraktik för ungdomar 2019

Nu är vi klara med att matcha sökande och praktikplatser inför sommarpraktik 2019. Sommarpraktik innebär att du kan få prova på olika uppgifter inom exempelvis förskola och fritidshem, vaktmästeri, äldreomsorg eller idrottsföreningar. Sommarpraktik kallades tidigare kommunala sommarjobb.

Här är några saker att hålla koll på:

 • senast den 11 april hade du möjlighet att tacka ja eller nej till din plats. Du som inte lämnade något svar alls har gått miste om din plats,
 • du som behöver lämna in utdrag från polisens belastningsregister: skicka utdraget i tid så att sommarpraktik får det senast den 9 maj,
 • om du har skickat in fel registerutdrag (eller ett öppnat registerutdrag för vård och omsorg), om det innehåller anmärkningar eller om du inte lämnat in i tid, riskerar du att gå miste om din plats,
 • när vi tagit emot och godkänt utdraget skickar vi en praktiköverenskommelse till dig i två exemplar. Du (och vårdnadshavare om du är under 18 år) skriver under det ena och returnerar till oss så att vi har den senast den 3 juni,
 • du kan även skicka in blanketten ”Utbetalning av lön utan skatteavdrag” tillsammans med praktiköverenskommelsen,
 • vi tillsätter återbudsplatser löpande under våren och sommaren. Är du intresserad av återbudsplatser är det bra att beställa hem utdrag från polisens belastningsregister redan nu och ha det redo när vi hör av oss om en återbudsplats. I Frågor och svar finns mer information om utdragen (fråga 6 och 7),
 • vi tar inte emot ansökningar i efterhand.

Alla som söker kommer dock inte att få sommarpraktik eftersom antalet sökande brukar hamna på över 2 100. De som inte har haft sommarpraktik i Helsingborgs stad prioriteras.

Sommarpraktiken 2019 är indelad i treveckorsperioder:

 • Period 1 är mellan den 10 juni-28 juni (vecka 24, 25 och 26)
 • Period 2 är mellan den 1 juli-19 juli (vecka 27, 28 och 29)
 • Period 3 är mellan den 22 juli-9 augusti (vecka 30, 31 och 32)

Praktiken är under en treveckorsperiod. Om du anger att du kan alla perioderna ökar dina chanser att få sommarpraktik.

Praktiktider

Du kommer totalt att praktisera 90 timmar. Eftersom perioderna har olika antal dagar ser praktiktiden ut enligt följande:

 • Period 1 är mellan den 10 juni-28 juni praktiserar du lite mer än 6 timmar per dag.
 • Period 2 är mellan den 1 juli-19 juli praktiserar du 6 timmar per dag.
 • Period 3 är mellan den 22 juli-9 augusti praktiserar du 6 timmar per dag.

Hur mycket får du i praktikersättning (lön)?

Hur mycket du får i ersättning beror på hur gammal du är.

 • Födda år 1999-2001: 88 kronor i timmen.
 • Födda år 2002-2003: 72 kronor i timmen.