Är jag som praktikant försäkrad?

Ja, sommarpraktikanterna omfattas av Helsingborgs stads försäkring.