Får jag praktisera mer än 90 timmar?

Nej, eftersom så många ungdomar som möjligt ska kunna erbjudas en sommarpraktik betalas bara praktikersättning för högst 90 timmar ut. Under 3 veckor praktiserar du 90 timmar fördelade på dagtid måndag till fredag, maximalt 8 timmar per dag.

I den första perioden praktiserar du 7,5 timmar per dag, i den andra perioden 6 timmar per dag och i den tredje perioden praktiserar du 7 timmar per dag (-1 timme en dag).

Du som är under 18 år får (enligt AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö) inte ha någon annan sysselsättning såsom praktik, arbete eller utbildning som gör att du får en arbetsvecka på mer än 40 timmar. Du kan läsa mer om vad som gäller för unga här.