Hur tackar jag ja/nej?

På ”Mina sidor”, som du når via helsingborg.se/sommarpraktik, klickar du i antingen ”Ja tack, jag vill ha denna plats” eller ”Nej tack, jag vill inte ha denna plats” Du måste svara senast den 20 april 2017. Om du klickar på ”Nej tack” kommer du inte att få något nytt erbjudande om sommarpraktik i år. Om du inte har klickat i något senast den 20 april förlorar du erbjudandet.

När du har bekräftat att du är intresserad av praktikplatsen, samt där det krävs skickat in ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister, kommer du att få en praktiköverenskommelse hemskickad till dig. Överenskommelsen kommer senast under vecka 20. För att bekräfta ditt erbjudande om sommarpraktik måste du skriva på praktiköverenskommelsen och skicka in den till oss. Vi måste ha din undertecknade överenskommelse hos oss senast den 2 juni 2017. Har vi inte fått den senast den 2 juni 2017 kommer du att förlora din plats.