Kan jag sätta upp mig på en återbudsplats?

Nej, men varje år är det ett antal ungdomar som får erbjudande och som väljer att tacka nej. Det betyder att det kan hända att vi kontaktar dig för att erbjuda dig en sådan plats. Det är därför bra att ha ett utdrag från polisens belastningsregister redo eftersom vi kan höra av oss med kort varsel.