Måste jag begära ett utdrag ur belastningsregistret?

Om du vill praktisera inom skola, barn- eller äldreomsorg eller föreningsverksamhet med barn måste du begära utdrag från polisens belastningsregister, det är obligatoriskt. Utdraget ska du skicka in samtidigt som du tackar ja till din praktikplats. Om det inte lämnats in senast den 12 maj 2017 eller om det innehåller någon anmärkning kan du mista din praktikplats. Utdraget ska skickas in till Helsingborgs stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, ”Sommarpraktik” 25189 Helsingborg. Du kan också använda det förtryckt returkuvert du fått hem.

Du begär registerutdraget från polisen.

Om du söker sommarpraktik inom flera branscher där det krävs ett utdrag ska du ansöka om ett utdrag för varje bransch. Detta bör du göra samtidigt som du ansöker om sommarpraktik. Om du har missat att skicka efter ett utdrag när du ansökte om sommarpraktik ska du göra det på en gång, det tar minst 2 veckor att få ett utdrag.  Tänk på att även om du sökt branschen ”Trädgård och fastighet” kan det innebära att du kommer att praktisera på en skola och då måste även du ha med dig ett utdrag för skola/barnomsorg.

Det finns olika utdrag så var noga med att du beställer rätt.

Skola/barnomsorg

Äldreomsorg

Föreningsverksamhet med barn

Observera att utdraget för äldreomsorg inte får öppnas.