Måste jag betala skatt?

Nej, inte om du beräknar att din sammanlagda inkomst under 2017 kommer att bli mindre än 18951 kronor (inklusive till exempel semesterersättning och ersättning för mat), om du studerar och du kommer att vara bosatt i Sverige under hela året.

För att inte betala skatt behöver du skicka in en blankett till oss. Den skickar vi hem till dig om du blir erbjuden sommarpraktik men du kan också hämta blanketten här.

Skriv under och skicka tillbaka blanketten samtidigt med din praktiköverenskommelse i det bifogade returkuvertet.  Blankett och praktiköverenskommelse ska vara oss tillhand senast den 2 juni 2017.

Skatt dras automatiskt från din praktikersättning om du inte skickar in blanketten.

Vill du istället ansöka om jämkning hittar du information om detta här.