När och hur kan jag söka sommarpraktik?

Du kan söka sommarpraktik mellan den 13 februari och den 12 mars 2017. Du söker sommarpraktik via en länk som du hittar på helsingborg.se/sommarpraktik. Om du inte ansöker om sommarpraktik under den här perioden kan du inte heller få någon praktikplats.