Praktikintyg

Om du önskar ett praktikintyg kan din handledare på praktikplatsen hjälpa dig med det.