Sjuk eller ledig?

Om du blir sjuk under din praktikperiod är det viktigt att du kontaktar din handledare och talar om det. Om du vill vara ledig från praktiken är det också en diskussion du får ta med din handledare. Du kan inte räkna med att få ta igen den tid du eventuellt är borta från din praktikplats på grund av sjukdom eller ledighet.