Vilka är praktiktiderna?

Under 3 veckor praktiserar du maximalt 8 timmar per dag måndag till fredag, högst 90 timmar totalt fördelade jämt över din treveckorsperiod. Du ska ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter. Praktiktiderna kan variera något, men de flesta praktiserar mellan klockan 08.00-15.30 och har en halvtimmes lunch.

Du ska inte praktisera på obekväma arbetsider, till exempel innan klockan 07.00 på morgonen eller efter klockan 18.00. Det är inte tillåtet att praktisera på helger, kvällar eller nätter.

Om du missat någon dag, exempelvis på grund av sjukdom, har du i samråd med praktikplatsen möjlighet att praktisera in dessa timmar inom ramen för din praktikperiod. Du kan då förlänga vissa praktikdagar upp till 8 timmar. Du ska inte praktisera på midsommarafton. Du kan läsa mer om vad som gäller för unga här.