Vilka typer av sommarpraktik finns det?

Det finns sommarpraktik inom följande branscher/områden:

Barn & unga: Inom detta område handlar det om att ta hand om barn på exempelvis förskola, fritids eller på dagläger. Praktikuppgifter kan vara att hjälpa till vid måltider, lekar och aktiviteter. Här behövs det ett utdrag från polisens belastningsregister.

Vård & omsorg: Praktik inom bland annat äldreomsorgen eller daglig verksamhet. Praktikuppgifter är exempelvis att hjälpa till vid måltider, promenader och aktiviteter som läsning och bingo. Här behövs det ett utdrag från polisens belastningsregister. Observera att kuvertet med utdraget måste vara oöppnat.

Förening: Praktik främst inom föreningslivet. Praktikuppgifter som till exempel ledare i olika aktiviteter för barn och unga, sköta material, lokaler enkla kontorsuppgifter. Här behövs det också ett utdrag från polisens belastningsregister.

Trädgård & fastighet: Praktik inom vaktmästeri, verkstad eller trädgårdsskötsel. Exempel på praktikuppgifter kan vara målning, gräsklippning, städning, reparationer och rensning av rabatter. Här kan det också behövas ett utdrag från polisens belastningsregister om praktiken är på till exempel en skola.

Butik & service: Praktik inom bland annat butik, café och hotell. Praktikuppgifter är exempelvis varuplock, hotellstäd, matlagning, koka kaffe, servera, möta kunder.

Kultur & media: Praktik på till exempel museum, bibliotek eller arkiv. Praktikuppgifter kan vara att skriva enkla texter, arkivera, enkla kontorsuppgifter, spela teater eller musik, vara med och genomföra arrangemang.

Notera att det är olika belastningsregister för de olika praktikområdena.