Stark lärling

Stark lärling är en arbetsmarknadsinsats som vänder sig till dig som är arbetssökande. Syftet med Stark lärling är att närma sig arbete eller studier genom personlig utveckling och olika utmaningar. Du får också lära dig mer om arbetslivet och kan få en lärlingsplats på ett företag.

Utmanande övningar – personlig utveckling – lärlingstid på företag

Du som deltar i Stark lärling är med i olika spännande, krävande och roliga utmaningar – både fysiska och psykiska – till exempel teambuildningsövningar och brandövningar.

Naturligtvis anpassar vi alla övningar och moment efter vad du vill och dina förutsättningar. Du får också stöd och coachning på vägen. Genom utmaningar får du bättre självförtroende och ökar dina möjligheter att få arbete eller börja studera. I Stark lärling litar vi på din egen förmåga.

I Stark lärling ingår också en lärlingsperiod. Det innebär att du får möjlighet att lära dig grunderna i ett yrke och hur det fungerar på en arbetsplats.

Vem kan vara med i Stark lärling?

Du som är:

  • arbetslös,
  • har aktivitetsstöd och/eller försörjningsstöd.

Kontakta din arbetsförmedlare, socialsekreterare eller coach för mer information. Om du därefter är intresserad kan du träffa oss som jobbar i Stark lärling och få mer information. Du kan sedan kallas till en antagningsintervju. Det är viktigt att det är ditt eget beslut att ansöka till Stark lärling.

Stark lärling pågår under sex månader. De första tio veckorna arbetar vi mycket med personlig utveckling där du utmanar och lär känna dig själv. Sedan fortsätter din personliga utveckling på en arbetsplats. Lärlingsperioden pågår under 4 till 16 veckor på en arbetsplats som passar dig.

Starklärling är en arbetsmarknadsinsats som arrangeras av arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg i samarbete med Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Vi finns på Brandorama, Sabelgatan 8 i Helsingborg (karta).