Varför satsar Helsingborgs stad på lärlingsutbildningar?

Den främsta anledningen är att minska arbetslösheten så fler helsingborgare får arbete. Genom att få möjlighet att lära sig ett arbete/yrke på en arbetsplats kan fler komma in på arbetsmarknaden. Det är också ett alternativ till teoretiska studier för den som tycker om att arbeta praktiskt.