Jobba som röstmottagare i valet 2022

Söndagen den 11 september 2022 är det allmänna val i Sverige. Helsingborgs stad behöver nu fler personer som kan arbeta med förtidsröstningen och att ta emot och räkna röster på valdagen. Genom att jobba som röstmottagare gör du en viktig insats för demokratin.

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år. För Helsingborgs del innebär det att vi vid varje val engagerar omkring 700 personer för att bemanna kommunens vallokaler med röstmottagare.

Nu behöver staden fler personer som är intresserade av att arbeta som röstmottagare i Helsingborg.

Vad innebär jobbet som röstmottagare på valdagen?

På valdagen den 11 september arbetar du tillsammans med fem andra personer i en vallokal, under ledning av en ordförande. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster, hålla ordning på köer, pricka av i röstlängden samt att granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning.

Ditt arbete börjar på morgonen och pågår till rösterna är räknade, vilket ibland kan bli sent på kvällen. Vallokalerna ligger oftast i en skola eller samlingslokal.

Som röstmottagare eller ersättare får du betalt i form av ett skattepliktigt arvode.

Vad innebär jobbet som röstmottagare under förtidsröstningen?

Förtidsröstningen pågår från 18 dagar före valdagen på flera platser runt om i kommunen. Som röstmottagare under förtidsröstningen behöver du vara tillgänglig för arbete under hela förtidsröstningsperioden, såväl dagtid som kvällar och helger.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ta emot röster och pricka av i röstlängden.

Som röstmottagare eller ersättare får du betalt i form av ett skattepliktigt arvode.

Kan jag arbeta som röstmottagare?

För att kunna arbeta som röstmottagare behöver du uppfylla ett antal krav. Dessa är:

  • Du ska senast på valdagen ha fyllt 18 år.
  • Du får inte stå som valbar partikandidat på någon lista till kommun, region eller riksdag.
  • Du ska vara serviceinriktad och noggrann.
  • Du måste  kunna delta i en obligatorisk utbildning på cirka två timmar. Utbildningen kan komma att äga rum under kvällstid.
  • Du som ska arbeta under förtidsröstningen behöver vara tillgänglig för arbete under hela förtidsröstningsperioden, såväl dagtid som kvällar och helger

Hur anmäler jag mitt intresse?

Tycker du att det låter spännande eller känner du någon som du tror är intresserad av att jobba som röstmottagare på valdagen?

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?