Benny

Benny Pham jobbar som guide inom Projekt Rekrytera på enheten för mångfald och lärande.

Vad gör en guide på arbetsmarknadsförvaltningen?

Det är främst invånaren som står i fokus i mitt arbete. Som guide är jag den som håller i planeringen för invånare som uppbär ekonomiskt bistånd. Tillsammans med invånaren ska jag hitta en aktiv planering som eventuellt leder till en självförsörjning i form av arbete eller studier. Denna planering kan se olika ut beroende invånaren men grunden vilar på invånarens vilja till att göra stegförflyttningar. För närvarande arbetar jag i det EU-finansierade projektet Rekrytera vilket innebär att jag främst har fokus på invånare som bor på Drottninghög, Fredriksdal och Dalhem. Jag är en så kallad områdesbaserad guide.

Varför valde du det här yrket?

Det var nog mest yrket som valde mig. Socialt arbete är väldigt brett och i det här jobbet får jag en möjlighet att vara en del av invånarens livskapitel och stötta invånaren framåt. Jag upplever att det jag gör betyder något för invånaren. Jobbet handlar bland annat mycket om personkemi och att hitta rätt nycklar till rätt personer. Det som har drivit mig till att välja detta yrke är min nyfikenhet kring människor och våra olikheter.

Hur har din yrkesresa sett ut?

Jag är utbildad socionom från Lunds universitet och tog examen vid årsskiftet 2016/2017. Min yrkesresa började när jag fick en praktikplats på kompetenscenter Norrehed, då var jag på en insats som heter Jobbtorget. Det var en praktik under fyra månader som ingår i utbildningen och under dessa fyra månader fick jag en djupare och bredare inblick i vad en socionom kan arbeta med. Under socionomutbildningen diskuteras det mycket kring socialtjänsten och ekonomiskt bistånd men arbetsmarknadsförvaltningen gav mig möjligheten att prova på arbetet som arbetsmarknadscoach. Sedan dess har jag haft olika uppdrag men jag har alltid varit coach/socialarbetare i grunden inom arbetsmarknadsförvaltningen.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

Det är främst beteendevetenskapliga högskoleprogram som krävs för att jobba med det jag gör. Det är kanske många som tror att det endast är socionomutbildningen som gäller men inom förvaltningen har vi olika utbildningsbakgrunder och det tycker jag är positivt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag få vara en del av invånarens planering och se hur den utvecklas. Jag får en bra känsla när jag ser invånaren göra förändringar i livet. Vid vissa stadier kanske invånaren har gett upp hoppet men när dessa förändringar sker så ändras plötsligt inställningen till livet till det mer positiva. Det gör det meningsfullt för mig att fortsätta arbeta med det jag gör. Dessutom har jag en bra arbetsgrupp som jag trivs bra med och det bidrar till en mer engagerad och trivsam arbetsplats.

Vad har du för utmaningar?

Den största utmaningen jag har är att försöka få tiden att räcka till och att försöka vara mer närvarande för invånarna. Vi har en del belastning på oss guider nu med ett visst antal ärenden som vi ska stötta och ibland räcker tiden eller energin inte till. Inom dessa antal ärenden är det inte heller ”enkla” ärenden utan det är vissa ärenden som står väldigt långt från systemet överhuvudtaget. För dessa invånare handlar det mer om att visa till exempel vart arbetsförmedlingen ligger eller hur man skriver ett CV. Bredden av våra invånare som vi är guider för är väldigt stor och ibland räcker kompetensen inte till.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Mina arbetsdagar består för det mesta av samtal och uppföljningar och att gå igenom vad invånaren behöver göra för att komma vidare. Ibland följer jag med invånaren till vårdcentralen för att höra vad de har att säga och ibland kan jag vara med på studiebesök.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

De möjligheter jag ser är, som tidigare nämnt, att hitta rätt nycklar till rätt personer. Alla invånare passar inte med alla guider men genom att kunna förbättra filtreringen mellan guide och invånare så tror jag att dessa nycklar kan vara lättare att hitta för att få invånaren till en planering som den trivs med.

Finns det något mer du vill berätta?

För mig är den mest avgörande faktorn inom mitt yrke och socialt arbete överlag att man har en nyfikenhet till att förstå människors olikheter. Som socialarbetare upplever jag att det inte alltid finns raka svar och att man inte kan lösa en människas livssituation genom en ekvation, utan det är många nyanser som spelar roll. Det är just dessa nyanser och skillnader som jag tycker är spännande och viktiga att ta i beaktning när man har det yrke som jag har.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.