Hur allt hänger ihop

Här kommer du att få reda på hur Helsingborgs stad styrs, hur det hänger ihop med vårt demokratiska samhälle och hur du genom ditt arbete är en aktiv del av det demokratiska arbetet.

Helsingborgs stad är en politiskt styrd organisation och en viktig del i det demokratiska samhälle vi lever i. Vår gemensamma uppgift är att leverera välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till de som bor, verkar i och besöker Helsingborg. Hur vi gör detta beror såklart på vad vi jobbar med och vilken roll vi har.

En demokratisk process

De beslut som fattas i Helsingborgs stad leder i slutänden till de uppdrag vi som medarbetare har till uppgift att utföra. Så oavsett om du arbetar som lärare, undersköterska, chef, handläggare, ingenjör, tekniker eller annat är ditt uppdrag ett resultat av de politiska beslut som fattats. Därför är du en av de viktigaste delarna som finns i ett demokratiskt samhälle.

Planer och policyer

Här hittar du planer och policyer som Helsingborgs stad har tagit fram för att utveckla de anställda i sitt medarbetarskap och/eller ledarskap samt en plan på hur staden kan bli en attraktiv arbetsgivare.