Medarbetar- och ledarpolicy

Helsingborgs stad har som mål att vara en av landets mest attraktiva arbetsgivare. Det förutsätter motiverade medarbetare och inspirerande ledarskap. Det finns en policy som beskriver de förväntningar som staden har på sina medarbetare och ledare.

Stadens medarbetare och ledare ska ge helsingborgarna service och tjänster av hög kvalitet. För att lyckas med detta måste alla ta ansvar för sina uppgifter. Det förutsätter ett inspirerat och samspelt medarbetar- och ledarskap. Varje medarbetare och ledare ska ha ett personligt engagemang och kunna vara stolt över sitt arbete.

Medarbetar- och ledarpolicyn (pdf 79,6 kB).

Film om hur medarbetar- och ledarpolicyn hänger samman med vår vision Helsingborg 2035.