Plan för attraktiv arbetsgivare

Helsingborgs stad har en Plan för attraktiv arbetsgivare med syfte att skapa förutsättningar för att lyckas med en framtidsorienterad arbetsgivarpolitik.

Planen bygger på stadens medarbetar- och ledarpolicy och de fem områden som beskrivs i stadens arbetsgivarpolicy:

  • Kompetensförsörjning och ständig utveckling
  • Ansvar och samspel
  • Uppmärksamma och premiera
  • Lika och olika
  • Delaktighet och hälsa

Planen innehåller stadsgemensamma fokusområden och obligatoriska stadsgemensamma åtaganden. Utöver dessa har respektive förvaltning möjlighet att identifiera ytterligare fokusområden och åtaganden utifrån förvaltningens utmaningar och behov. Arbetet med planen ska integreras i förvaltningarnas verksamhetsplanering.

Plan för attraktiv arbetsgivare (pdf 472 kB)