Servicepolicy

Helsingborgs stads servicepolicy lägger grunden för Helsingborgs stads service, oavsett vilken verksamhet det handlar om. Servicepolicyn beskriver det förhållningssätt som vi som medarbetare och ledare ska ha för att skapa goda serviceupplevelser.

Policyn vägleder oss i vårt dagliga arbete genom att skapa förutsättningar för att förstå behoven hos dem som vi är till för. Utifrån den förståelsen anpassar vi vårt bemötande, vår tillgänglighet och utformningen av våra tjänster. Helsingborgs stads servicepolicy (pdf 142 kB).