Alexandra

Alexandra Hvalgren jobbar som idécoach vid Visionsfonden.

Hur länge har du varit verksam i rollen som idécoach?
– Jag har varit arbetat som idécoach i sex månader.

Varför valde du det här yrket?
– Jag har en bakgrund inom kommunikation, eventproduktion, startups och konstsektorn. Som idécoach för Visionsfonden får jag utöva alla mina talanger samt lära mig mer om demokrati. Att varje dag få träffa människor med idéer och glöd samt lära dem mer om hur en förverkligar projekt och drömmar lockade mig oerhört.

Vad har du för utbildning?
– En kandidatexamen i konstvetenskap samt genomgått ett tvåårigt yrkeshögskoleprogram som heter Service Manager – For creative leadership.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
– Utbildningen kan variera, det viktigaste är att man har erfarenhet av att skapa, genomföra och följa upp projekt. Att du som person både kan guida idégivaren i nästa steg i ett projekt men också kunna läsa av vad som är realistiskt i ett projekt och inte. Du bör ha ett särskilt intresserade av människor, kommunikation och demokratiprocesser!

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
– Att jag både får vara operativ och strategisk, jag får testa nya metoder och snabbt ändra dem om något inte fungerar. Mitt jobb ger mig mycket frihet men också kreativitet. Det absolut bästa är att få träffa mycket människor och se i realtid hur staden förändras i takt med medborgarnas idéer blir verklighet.

Vad har du för utmaningar?
– Visionsfondens största utmaning är att nå ut till tillräckligt många men också till olika människor. Att alla helsingborgare ska känna sig välkomna att söka till visionsfonden.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– Ingen dag är den andra lik! I snitt pratar eller träffar jag minst en medborgare med idéer om dagen. Min bas är min dator och jag tar mig runt på flera platser i staden. Varje vecka innehåller idécoachning med idégivare, kommunikationsarbete, strategitänk, workshops, presentationer, eventproduktion och möten.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
– Jag lär mig varje dag om förändringar i större organisationer och hur staden kan vara en möjliggöra. Jag ser stor utvecklingspotential i både det kommunikativa och strategiska arbetet för visionsfonden. Att få vara med och hjälpa Visionsfonden att bjuda in fler målgrupper samt att synas och höras mer, känns utmanade!

Finns det något mer du vill berätta?
– Det är unikt att en stad får jobba så nära sina medborgare i en gemensam förändringsprocess. Att testa och misslyckas är en del av att ta oss framåt, det gäller både våra Helsingborgare men också vi som arbetar inom staden. För mig är Helsingborg lika med Testingborg!

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?