Annika och Vildana

Annika Schell och Vildana Basic jobbar som förstelärare i IT respektive SSA (Samverkan mellan skola och arbetsliv) på Gantofta skola.

Vad gör en förstelärare?

– Leder utvecklingsarbetet på skolan. Handleder sina kollegor och omvärldsbevakar.

Varför valde du det här yrket?

Annika: – Genom mitt yrke har jag stora möjligheter att bidra med något till samhället och det har gett mig ett högre syfte med vad jag gör. Att få barn att fortsätta vara nyfikna på livet och att testa sina egna styrkor i ett tryggt sammanhang som en förberedelse för livet utanför skolan.

Vildana: – För att det är roligt och givande att få vara med om att påverka och leda ett arbete samt se resultat.

Hur har din yrkesresa sett ut?

Annika: – Jag är utbildad Ma/NO/Tk-lärare i årskurs 3-9. Har jobbat som lärare i drygt 19 år varav 3 år i årskurs 4-6. Arbetar just nu som mattelärare i årskurs 7-9.

Vildana: – Jag är utbildad och behörig lärare för förskolan till årskurs 9. Jobbat som lärare i skolan de senaste 10 åren.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

Annika: – En äldre utbildning som senarelärare med behörighet i årskurs 3-9 Ma/No/Tk på Högskolan Kristianstad.

Vildana: – Den utbildning som jag gick finns inte längre, min klass var sista årsgruppen. Jag är utbildad förskollärare och grundskollärare med specialisering i ämnet geografi. När jag gick min utbildning vid Malmö högskola var tanken att lärare skulle specialisera sig inom ett ämne. Nu för tiden är tanken att man ska ha gått en kurs i flera olika ämnen.

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

Annika: – Vi utvecklar olika projekt där vi skapar ämnesövergripande uppdrag med digitala verktyg/program. Vi jobbar med digital lektionsstruktur samt spelifierat lärande på ett språkutvecklande sätt.

Vildana: – Vi håller på och utvecklar ett arbetssätt där elever får möta olika yrkesgrupper på olika sätt i utbildningen. Syftet är att sätta undervisningen i ett större sammanhang, ett steg i att höja undervisningskvaliteten och kulturen på skolan.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Annika och Vildana: – Att ingen dag är den andra lik och att jag får vara med och påverka vår framtid genom att utbilda barn och unga.

Vad har du för utmaningar?

Annika och Vildana: – Att man ibland känner att man vill göra så mycket men tiden räcker inte till.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Vildana: – Dagen börjar 7:45 då vi lärare ska vara på plats och titta igenom e-mail, skola 24, och så vidare, för att se om det finns något nytt för dagen. Klockan 8.00 brukar vi släppa in våra elever på mellanstadiet som börjar med tyst läsning i cirka 10-15 minuter. Efter det går vi igenom dagens schema som finns på tavlan och om någon har något att berätta som kan påverka dagen till exempel att de har en tandläkartid.

Oftast har vi tre lektioner (matte, NO, teknik respektive svenska, engelska och SO), ibland har vi planering och ibland är vi resurs hos kollegor eller utomhus som rastvärd.

Annika: – Dagen börjar 7:45 på sätt sätt som Vildanas. Klockan 8.00 släpps eleverna på högstadiet in och de börjar första lektionen direkt. De har matte fyra lektioner i veckan. Utöver detta har vi lärare planering, ibland är vi resurs hos kollegor eller utomhus som rastvärd.

Annika och Vildana: – Måndag–onsdag har vi möten med andra lärare, andra nätverk och skolledning. Vi går en utbildning via Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) varje onsdag. Ett par timmar per vecka ägnas åt försteläraruppdraget. För Annikas del handlar det om handledning av kollegor samt planering/underhåll av skolans Chromebooks. För Vildanas del handlar det om samverkan med kollegor och andra instanser för att planera workshops kring SSA/Hållbar utveckling.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

Annika och Vildana: – Vi ser båda stora möjligheter att utvecklas i Helsingborg stad. Här finns mycket potential för fortbildning, projekt och samarbeten. Under våren samarbetade vår skola med Öresundskraft, Miljöverkstaden, olika förvaltningar och lokala företag när vi jobbade med projektet samverkan, skola och arbetsliv (SSA) med skolans miljö- och hållbarhetsarbete. Det blev ett väldigt uppmärksammat projekt som ska utveckla ännu mer detta läsår på skolan.

Finns det något mer du vill berätta?

Annika och Vildana: – Tappa aldrig suget efter nya kunskaper och se alltid det goda i varje individ. Rå om de relationer du skapar och fundera på vad som är viktigt för hela verksamheten.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?