Burhan

Burhan Tahhan är legitimerad Arbetsterapeut.

Varför valde du det här yrket?
– Jag har läst till arbetsterapeut eftersom jag trivs med att hjälpa människor till ett självständigt och meningsfullt liv med ökad livskvalitet. Arbetsterapeutiska insatser möjliggör för vårdtagare med nedsatta förmågor att klara sin vardag genom olika arbetsterapeutiska interventioner som till exempel att anpassa vardagsmiljön och att förskriva olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel. Arbetsterapeutens ansvar är också att stödja och uppmuntra människor att själva utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor.

Vad har du för utbildning?
– Universitetsutbildning i arbetsterapi.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
– Det krävs en examen i arbetsterapi efter en treårig universitetsutbildning samt legitimation från Socialstyrelsen.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
– Jag tycker om att jag har en varierad arbetsdag där jag får träffa många olika människor och se många olika platser.  Jag tycker mycket om att jag inte behöver sitta inne på ett kontor hela dagarna. Jag uppskattar mycket att få träffa olika människor i olika livssituationer och med olika behov och att erbjuda dem mina tjänster som arbetsterapeut.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– Den kan variera ganska mycket. Vissa dagar är jag ute på ”fältet” mycket, alltså hemma hos mina vårdtagare och hjälper dem, eller så är jag inne och sköter administrativa uppgifter.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
– Man kan välja att läsa vidare till specialistarbetsterapeut, läsa magister/master eller doktorera.

Finns det något mer du vill berätta?
– För att trivas som arbetsterapeut är det en stor fördel om man har genuint intresse av människan och hens aktiviteter, att man tycker om att arbeta självständigt samt i team. Helsingborgs stad är en arbetsgivare som ger mig möjligheten att kunna styra mitt arbete självständigt och jag får lägga upp min dag själv. Det är mycket frihet och eget ansvar. Det är en arbetsgivare som gör det möjligt för sina medarbetare att få ihop både ett balanserat arbetsliv och privatliv, vilket jag tycker är viktigt. Jag tycker att man har en bra kontakt med cheferna och att man är delaktig och kan påverka. Helsingborg är en stor kommun med många underbara anställda, det innebär att man har många kollegor i staden som jag kan fråga om jag skulle behöva hjälp med något.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?