Daniel

Daniel arbetar som samordnad stödpedagog.

Hur länge du varit verksam i rollen som samordnad stödpedagog?

Sedan januari 2017.

Varför valde du det här yrket?
– Här gavs jag möjlighet att arbeta övergripande med kvalitets- och delaktighetsfrågor inom LSS-verksamheten. Det är roligt att få bidra till utveckling och få skapa möjligheter för en helsingborgare med funktionsvariation att göra sin röst hörd och vara delaktig som alla andra.

Vad har du för utbildning?
– Kandidatexamen i hälsopromotion.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
– Det krävs en stödpedagogsutbildning, eftergymnasial utbildning med specialisering inom funktionshinderområdet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
– Att det ges mycket frihet under ansvar. Att jag har en bra blandning mellan att träffa brukare och personal samt att arbeta administrativt. Att jag får stötta vår personal, så att de i sin tur kan göra sitt arbete med att stötta våra brukare genom att öka deras självständighet och delaktighet.

Vad har du för utmaningar?
– Den ständiga utmaningen är att skapa självständighet och delaktighet på riktigt(!). Hur kan en brukare på riktigt äga sin egen genomförandeplan? Hur kan en brukare på riktigt göra val som är dennes, utan påverkan från omgivningen? Hur kan vi på riktigt fånga våra brukares upplevelser om sin vardag? Lagtexten säger att dessa ska ges möjlighet att leva som andra (alltså personer utan funktionsvariation) och det är vårt arbete att stötta dem i detta.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– Mina arbetsuppgifter varierar från vecka till vecka och månad till månad. Jag samordnar och leder delaktighetsslingor (en samtalsmodell mellan brukare, personal och enhetschef), samordnar Pict-O-Stat (digitalt verktyg för brukarundersökningar), delaktig i teknik- och digitaliseringsarbetet inom förvaltningen, genomför dokumentationsutbildning för LSS-personal samt står som projektansvarig för ett förvaltningsövergripande testbäddsprojekt.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
– Om man visar intresse för frågor och arbetsområden som man själv har ett brinnande intresse för, upplever jag att arbetsgivaren både ger en utrymme att arbeta vidare med det och låta en utvecklas inom området. Men jag tror det krävs ett driv från en själv för att starta igång processen.

Finns det något mer du vill berätta?
– Att arbeta inom vård och omsorg kopplas ofta ihop med rent omvårdnadsarbete och det är visserligen inte fel, men det är heller inte hela sanningen. Det ställer krav på social kompetens, pedagogisk förmåga och inte minst att vara förändringsbenägen. Vi går mot en tid där fler kommer behöva tas om hand av färre. Vi måste därför ändra både vårt sätt att arbeta och tänka. Är det någon gång som vi har en spännande tid framför oss och som man ska börja arbeta inom vård och omsorg, så är det nu.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?