Helena

Helena arbetar som kurator på Elevhälsan.

Hur länge har du jobbat som kurator?
– Sedan januari 2017.

Varför valde du det här yrket?
– Jag valde mitt yrke för att kunna hjälpa människor som behöver det.

Vad har du för utbildning?
– Socionomutbildning.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
– Det krävs en socionomutbildning.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
– Fördelarna är att jag får möta människor och bidra med ett hälsofrämjande perspektiv.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– En typisk arbetsdag innebär att jag har stödsamtal med skolans elever och möten med föräldrar och pedagoger. Ibland gör jag klassrumsobservationer och är ett stöd för att elever ska nå skolans mål. Jag ingår även i ett Elevhälsoteam som består av rektor, specialpedagoger, skolsköterska och skolpsykolog – tillsammans bedriver vi ett tvärprofessionellt utvecklingsarbete. Våra olika professioner bidrar med kunskaper och samverkar för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. I mitt dagliga arbete ingår även att ge undervisning i sex- och samlevnad och att regelbundet upplysa elever om ANDT (Alkohol-Narkotika-Doping-Tobak-fri skola).

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
– Det finns väldigt mycket att göra, tidigare har jag jobbat som familjebehandlare, familjerättssekreterare och socialsekreterare. Man kan även arbeta med äldre eller inom kriminalvården. Utvecklingsmöjligheterna inom Helsingborgs stad är väldigt bra. Man kan till exempel gå från att jobba på socialförvaltningen till att jobba på skol- och fritidsförvaltningen.

Finns det något mer du vill berätta?
– För att trivas med mitt jobb bör man ha integritet och ha nära till skratt. Jag skulle rekommendera Helsingborgs stad som arbetsgivare på grund av stadens invånare och barn.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?