Jannice

Jannice har jobbat som förskoleklasslärare sedan augusti 2017.

Varför valde du det här yrket?
– Jag har sedan jag var liten alltid sagt att jag ville jobba med barn när jag blev äldre. Efter gymnasiet var valet självklart – att jag skulle utbilda mig till lärare. Svårigheten var att välja ålder på de barn jag skulle vilja arbeta med men det valet föll på de yngre barnen från ett till tolv år, efter några veckors praktik i en årskurs två.
Att jag idag arbetar i just en förskoleklass har att göra med att jag, efter att ha arbetat i förskoleverksamhet i åtta år, kände att jag var redo för något nytt. Jag har alltid velat arbeta på en skola så lägligt nog kontaktade en vän till mig, som jag arbetat med tidigare, våren 2017 för att berätta att hennes kollega skulle vara mammaledig och uppmanade mig att söka hennes tjänst. Då kände jag att det var rätt tid att släppa min trygga yrkesroll som förskolelärare och testa något nytt.

Vad har du för utbildning?
– Jag är utbildad förskollärare och lärare i F-6.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
– Förskollärarutbildning eller grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem alt. F-3.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
– Det mesta, men det som är det allra bästa är att jag får arbeta tillsammans med Sveriges framtid, att jag omges av massor utav härliga och glada barn under min arbetsdag samt att jag får vara bryggan från förskolan/dagmamma/hemmet och in i skolans värld.

Vad har du för utmaningar?
– Jag har många utmaningar som ny inom yrket, men en utmaning är att utforma min verksamhet utifrån mina elevers individuella förutsättningar, behov och intressen. Inte alltid så lätt med en grupp sexåringar på 28 barn.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– Jag börjar klockan kvart i åtta och då ställer jag i ordning mitt klassrum till eleverna som börjar klockan åtta. Vi har en kort samling och går igenom dagens schema, vilket ser lite olika ut beroende på vilken dag det är. Första arbetspasset brukar vara fram till klockan nio och då arbetar vi med bokstäver, matematik eller så har eleverna idrott. Efter första arbetspasset och rasten har vi oftast fri lek fram tills vi äter lunch klockan kvart i elva. Efter att eleverna ätit lunch har jag min lunchrast, då brukar jag sitta i personalrummet och prata med mina kollegor eller så brukar jag vara ute och gå. Sista arbetspasset som är från cirka tio i ett tills skolan är slut klockan halv två, brukar vi ha högläsning, sång- och musikstund eller Olweusmöte alt utvärdering av det vi gjort under veckan. Efter att mina elever slutar har jag enskild planering, möten eller så är jag assistent till en pojke som har diabetes.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
– Det är jag som sätter gränserna för möjligheterna att utvecklas. Just nu medverkar jag på ”Läslyftet och fritidshemslyftet”. Jag har varit på många föreläsningar/kurser och jag är med på nätverksträffar tillsammans med andra förskoleklasslärare som träffas en gång i månaden för att utbyta idéer och erfarenheter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?