Jenny

Jenny Krantz är förskollärare/utvecklingsledare på Traktörsgatans förskola.

Vad gör en förskollärare?

En förskollärare bedriver undervisning i förskolan. Undervisning i förskolan innebär att förskolläraren ska stimulera och utmana barnen med läroplanens (för förskolan) mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Varför valde du det här yrket?

Yrkesvalet har inte alltid varit självklart för mig. Vad som har varit självklart är att jag vill arbeta med människor på något sätt. Innan jag tog studenten från gymnasiet så var det dags att göra ett val och då landade det på förskollärarutbildningen. 16år senare utvecklar jag Sveriges viktigaste människor och älskar mitt val av yrke.

Hur har din yrkesresa sett ut?

Jag började min yrkesresa direkt efter färdig utbildning 2007. Jag har arbetat på tre olika förskolor under dessa år, bland annat en idrottsförskola med fokus på idrott och hälsa. Nu arbetar jag på Traktörsgatans förskola som är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Jag har under de senaste sex åren även arbetat som processledare och nu som utvecklingsledare i mitt arbetslag på förskolan.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

För att bli förskollärare måste man gå en förskollärarutbildning. Jag gick min utbildning via Malmö lärarhögskola, numera universitet. Min utbildning hette Barn och ungdomsvetenskap med inriktning på förskolan och grundskolans tidigare år. Den utbildningen varade i 3,5 år och motsvarar 210 hp. Jag har även studerat vidare till processledare (utvecklingsledare), handledare för lärarstudenter och fördjupad kunskap inom matematik.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är mycket som är det bästa. Från det att jag kommer till jobbet och möts av glittrande, undersökande och förväntansfulla ögon till det att jag går hem. Dagen fylls av så mycket spännande möten. Men det absolut bästa är när man är tillsammans med barnen i en aktivitet, vi utforskar och upptäcker tillsammans och skapar framtid. Vi är så inne i det vi gör att man tappar fokus på tid och rum. Vi lär oss av varandra samtidigt som vi befinner oss i ett meningsskapande av verkligheten.

Vad har du för utmaningar?

Det är många utmaningar varje dag.  Att kunna utmana varje enskilt barn utifrån deras behov och intresse är en väldigt spännande, klurig och rolig utmaning. Det sätter ens observations- och reflektionsförmåga på prov. Det är även en utmaning att möta alla familjer och deras historier som de har med sig. Ibland har vi inget gemensamt språk vilket blir en stor utmaning i kommunikationen.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Det finns ingen dag som är den andra lik.

Dagen börjar med ett kort möte med mina närmaste kollegor, där vi går igenom dagen i stora drag och delger varandra viktig information. Sedan är det fullt fokus på barnen och projektet vi arbetar med. Projektet som vi arbetar med just nu handlar om en plats i staden som vi gjort till vår på många olika sätt. Denna platsen undersöker vi genom att vara på själva platsen men också genom att återuppleva platsen på förskolan. Förra terminen visade barnen ett stort intresse för fåglarna och all vacker växtlighet på platsen. Detta har varit ett stort fokus i vårt projekterande med hjälp av många olika uttrycksformer, som till exempel lera, måla av, rita, fotografera eller plantera. Allt detta gör vi med barnens intresse och behov i fokus.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

Om man vill och är engagerad i sitt yrke finns det stora möjligheter till att utvecklas i Helsingborgs stad. Föreläsningar och fortbildningar erbjuds ofta via mail, eller så kan man hitta själv efter eget intresse och behov.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?