Katarina

Katarina Bemarell-Berg är grundskollärare 1-7 på Laröds skola.

Vad gör en grundskollärare?

Jag arbetar på mellanstadiet och undervisar i svenska och engelska. I min tjänst ingår ett mentorsansvar i en av klasserna och på vår skola följer man sina elever i tre år på respektive stadium.

Varför valde du det här yrket?

Mitt yrkesval låg nog med störst sannolikhet i mitt undermedvetna. Det är rätt vanligt att man väljer detta yrke om man faller in under kategorin ”duktig flicka” och har haft en positiv skolgång. Jag visste att jag ville arbeta med barn och funderade länge på vilken ålder jag skulle inrikta mig på. Har fått bekräftat många gånger att jag har valt rätt, samtidigt som jag ofta funderar på allt annat som ligger outforskat inom mig.

Hur har din yrkesresa sett ut?

Början av min yrkesresa var väldigt rak. Jag gick i princip direkt från gymnasiet till lärarhögskolan och fick anställning direkt när jag var klar med utbildningen. Vi bodde i Shanghai ett år och där tog jag chansen att arbeta som lärarassistent på Shanghais största internationella skola. En smärre 30-årskris gav mig panik på tanken att jag skulle arbeta som lärare i mer än 30 år till så jag tryckte på stoppknappen och hade inte för avsikt att återvända till läraryrket. Hamnade slumpmässigt i förskolevärlden under ett par år. Gick en KY-utbildning med inriktning på personalrekrytering. Byggde hus. Födde ett barn till. Poff!! 7 år senare satt jag i en intervju på Laröds skola och där har jag varit sedan år 2012.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

Du behöver någon form av lärarutbildning för att lyckas som lärare. Pedagogiken och metodiken anser jag vara ett av de viktigaste redskapen i vår bransch. Självklart finns det andra vägar in också, men det kan kvitta om du har fördjupade och avancerade ämneskunskaper OM du saknar själva förmågan att lära ut.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är omvälvande när jag tänker efter. Att få vara med om att bygga framtiden. Att forma små människor till att bli tänkande individer. De flesta dagarna fylls med skratt och trots alla direktiv och krav så har jag en enorm frihet att bygga min arena. Jag får uppträda varje dag och får roa och engagera min ”publik”. Att få vara del av ett arbetslag där vi lyfter varandra är oerhört värdefullt.

Vad har du för utmaningar?

Skolan är en politiskt styrd verksamhet. Ständiga svängningar i budgeten och påbud från olika instanser gör att man blir luttrad mellan varven. Alla har varit i skolvärlden, det vill säga har själva gått i skolan, och många har åsikter om lärandet och vad som sker i skolan. Stora elevgrupper och kravet på dokumentation är också en utmaning.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Vi möter eleverna på morgonen, kollar närvaron och så sparkar man igång dagen. Du håller i ett antal lektioner, rastvaktar, äter lunch med eleverna och har ytterligare några lektioner. Löser en och annan konflikt. Det är sällan som det bjuds på en regelrätt rast (så kallad arbetspaus) eller lunchrast. Vi lärare är ett plikttroget och sällan protesterande släkte. När eleverna har gått hem för dagen sker följande: planera kommande lektioner och arbetsområden, mejla föräldrar och kollegor, möte med arbetslaget, och liknande. Rätt så frekvent vikarierar vi för varandra i arbetslaget. FLEXIBILITET är ledordet. Tagna beslut revideras ständigt eftersom mycket oförutsett sker och kräver att man agerar direkt.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

Att utvecklas som lärare inom staden handlar mest om att byta skola och tjänst. Det här med förstelärare infördes för att skapa utvecklingsmöjligheter, men jag måste säga att det är ytterst flummigt hur detta implementerades och hur det har förvaltats. Det ser väldigt olika ut från skola till skola. Jag önskar att det stod mig fritt att välja fortbildningar och föreläsningar, men de möjligheterna finns tyvärr inte eftersom det är en ekonomisk fråga. Skolvärlden är en egen liten bubbla och det är inte helt lätt att byta spår om man nu så önskar. Tycker ni jag låter bitter? Nej icke. Jag är faktiskt stolt över att vara lärare och stolt över allt jag åstadkommer varje dag. Att få göra detta arbete just på Laröds skola bär också stolthet med sig eftersom det levereras goda resultat från så många håll.

Finns det något mer du vill berätta?

För att vara lärare måste du våga ta plats och vara bestämd och tydlig. Precis som en förälder bör du ha ett behov av att fostra och vägleda. Humor och distans är otroligt viktigt för att överleva i denna värld. Det finns så många pekpinnar och måsten och då krävs det en motvikt där man behöver bjuda på sig själv och våga vara crazy. Då vinner du eleverna!

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?