Kenan

Kenan Dulbic arbetar som fritidsledare på Mörarps skola.

Vad gör en fritidsledare?

– Arbetsuppgifterna är väldigt varierande, allt från att fungera som en närvarande vuxen, ett stöd i vuxenblivandet, uppmana och stötta ungdomar till att starta olika projekt, vara en ventil och vägledare i samhället.

Varför valde du det här yrket?

– Jag vill inspirera och uppmuntra barn och unga till en aktiv och rolig fritid.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– 2004-2017 jobbade jag som fritidsledare på Dammhagskolan i Landskrona. 2010-2012 pluggade jag till fritidsledare på distans och arbetade samtidigt på heltid. 2017-2019 jobbade jag på Seminarieskolan i Landskrona som fritidsledare. Där startade jag ett projekt som heter Mer rörelse under skoltid. Augusti 2019 flyttade jag projektet vidare till Mörarps skola i Helsingborg där jag är nu.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– Fritidsledarutbildning

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– I augusti 2019 började vi med mer rörelse under skoltid, vilket innebär att vi erbjuder alla elever på skolan minst 60 minuter fysiskt aktivitet om dagen, utöver idrottslektioner. Mer om detta kan ni läsa på vårt instagramkonto @morarpsskola. Inom kort kommer vi att starta Skol IF där vi kan erbjuda alla våra elever aktiviteter även efter skoltid. Sista veckan i april åker vi till Stockholm och visar upp vår verksamhet under Teamkoncept konvent.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med att arbeta som fritidsledare är känslan av att det jag gör på jobbet verkligen gör skillnad i barnens/ungdomarnas liv. Det märks kanske inte alltid direkt, men när jag ser hur de bygger relationer till oss och till varandra, då vet jag att mitt arbete gett resultat.

Vad har du för utmaningar?

– En utmaning är att få alla att se fördelarna med att barn rör sig mer, hur det påverkar deras kunskapsinhämtning. En annan utmaning ligger i att skapa en fungerande organisation kring alla rastaktiviteter. Alla stationer ska vara bemannade av personal och hur kan vi skapa den organisationen även vid sjukdomsbortfall eller liknande.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Jag börjar dagen med ett morgongympapass med alla elever på skolgården. Därefter planerar jag för vidare verksamhet för att sedan befinna mig på skolgården igen när elever kommer ut på sin fruktrast. Sedan har jag ett litet pass i rastboden, ställa allt i ordning och förbereda för lunchrastens aktiviteter. Ca två timmar framåt är jag ute igen och är med i rastaktiviteterna för alla elever under deras lunchrast. På eftermiddagarna är jag i idrottshallen och håller i aktiviteter där för våra elever.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Att kunna sprida vårt arbete vidare till andra skolor.

Finns det något mer du vill berätta?

– Ska man trivas som fritidsledare måste man tycka om att entusiasmera och få med barnen i rörelse. Man ska vara lyhörd för att kunna anpassa de planerade aktiviteterna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?