Kerstin

Kerstin Hansson jobbar som barnskötare på Flohems förskola, Maria Park.

Vad gör en barnskötare?

– Som utbildad barnskötare arbetar jag utifrån den läroplan som gäller för förskolan dagligen med att utmana barn i åldern 1-5 år med den omsorg och lärande som de behöver för att utvecklas samt skapa en trygghet i deras vardag.

Jag arbetar idag på Flohems förskola som består av tre grupper: Yngre, Mellan och Äldre, en verksamhet som tillhör en av fem avdelningar i vårt natursköna område Maria Park förskola. Vi bygger lärandet kring barnens intressen, så att lärandet blir meningsfullt för varje barn. Vi hämtar vår inspiration från Reggio Emilias filosofi, där barns demokratiska värde spelar stor roll i förskolans värdegrundsarbete och i undervisningssituationerna. Tilltro till barnens förmåga, olikheter och kompetenser utvecklar vårt projektinriktade arbetssätt.

Vi arbetar i arbetslag tillsammans med till exempel förskollärare, ateljerista och kollegor med andra pedagogiska utbildningar. Med hjälp av de observationer som vi har gjort och reflekterat över, planerar vi nästa undervisningstillfälle tillsammans med barnen.

Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår pedagogista är den röda tråd mellan avdelningar på Maria Park och Flohem förskola.

Varför valde du det här yrket?

– Vad som har varit självklart för mig är att jag har alltid haft intresse att arbeta med människor på något sätt. Jag tycker om att jag har en varierad arbetsdag där jag får träffa människor och besöka många olika platser, till exempel i vår natur och närmiljö.

Att arbeta med barn är en betydelsefull uppgift. När jag fick upp mina ögon för barns förundran kändes detta yrket rätt. Att få vara social och en del av samhället där vi tillsammans utvecklar våra framtida världsmedborgare.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Direkt efter min utbildning 2003 började jag min resa som vikarie på Närlunda förskola som nu heter Jordbodalens förskola. Jag har också haft äran att jobba på Traktörsgatans förskola, Högaborg och Åhusgatans förskola, Wilson Park. Nu jobbar jag på Maria Park/Flohems förskola sedan 2005. En Förskola som är Reggio Emilia-inspirerad med drivande och engagerad personal och där du är delaktig till utveckling.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– En barnskötare kan gå det treåriga Barn- och fritidsprogrammet som ger dig en bred kompetens inom pedagogiskt och socialt arbete. De flesta barnskötarutbildningarna går att studera på Komvux (vuxenutbildning) men det finns även barnskötarutbildningar vid yrkeshögskolor och folkhögskolor.

Nyligen har det kommit en ny vidareutbildning som Specialistbarnskötare med inriktning på lärmiljö/språkutveckling.

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– Detta läsår arbetar vi med Förändring och förundran, som är vår projektrubrik. Syftet är att alla barn ska få uppleva självständighet och tillit till sin egen förmåga. Känna den tillfredställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen. Ett led i vårt arbete mot en hållbar framtid med våra världsmedborgare

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag har ett av världens viktigaste och bästa arbeten och det är fantastiskt roligt och varierande. Jag fylls av förundran dagligen från våra barn att känna Känslan när någon lyckas.

Att få dela dagar med professionella, glada, humoristiska och drivande kollegor.

Vad har du för utmaningar?

– Alla utmaningar jag får från barn och kollegor, vilket gör att jag hela tiden utvecklas, får tänka nytt och vara kreativ! Att få tiden att räcka till och att finnas där för alla.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Svårt att beskriva. Varje dag finns det nya spännande saker att undersöka och utforska. Varje dag innehåller olika händelserika möten mellan barn och vuxna. Tiden står verkligen inte still.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Jag är stolt över att vara Barnskötare och stolt över allt jag åstadkommer varje dag. Utvecklingsmöjligheter finns absolut, det är lite vad man själv vill göra. Det finns möjligheter till fortbildning/konferenser.

Finns det något mer du vill berätta?

– För att trivas med mitt arbete behöver man känna glädje, positivitet och vara väldigt observant. Att se möjligheterna i varje barn och utgå från att alla barn är kompetenta. Skapa goda relationer, vara flexibel och aktiv, drivande pedagog som gillar utmaningar samt vill och vågar prova nytt! En god och tydlig kommunikation bär det hela.

Förra året, 2019 blev vi nominerade till den interna utmärkelsen Årets nytänk i Helsingborgs stad för vårt arbete med ”Din löneöversyn” och ”Din delaktighet” där vi medarbetare var aktivt delaktiga i hela löneöversynsprocessen. Jag är tacksam över att få vara en del av denna verksamhet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?