Kim

Kim Ejdelind arbetar som digitalista och förskollärare på Drottninghögs förskolor.

Vad gör en digitalista?
– Mitt uppdrag är uppdelat i två – en del som digitalista och en del som förskollärare. En stor del i mitt uppdrag som digitalista är att handleda, stötta och inspirera mina kolleger i användandet av de digitala verktygen – både i alla våra olika system, i vår dokumentation, i våra projekt och processer men också i våra lärmiljöer. På Drottninghögs förskolor har vi som mål att våra digitala verktyg ska bli en naturlig del i vår verksamhet och där har jag en viktig roll. Vi ska inte använda det digitala bara för användandets skull, utan min roll blir att handleda kolleger och visa på att verktygen kan utveckla vårt arbete med barnen.

Varför valde du det här yrket?
– Att arbeta med människor, framförallt barn, har alltid varit något jag velat. I jobbet som förskollärare får jag möjlighet att ha en väldigt glädjefylld, varierande och utmanande vardag, vilket jag tycker är fantastiskt. I kombination med mitt uppdrag som digitalista får jag även möjlighet att ständigt vara kreativ, inspireras och utvecklas tillsammans med mina kolleger. Det är hela tiden nya utmaningar där jag får tänka kreativt och nytt – vilket också får mig att konstant utvecklas i min roll som pedagog. En möjlighet att följa med i samhällets utveckling och tid att fördjupa mina egna kunskaper för att i sin tur inspirera andra. Främst för att erbjuda alla barn en rik och varierad lärandemiljö

Vad har du för utbildning?
– Jag är legitimerad förskollärare genom lärarutbildningen på Malmö Universitet.

Vilken utbildning behöver man för att jobba med det du gör?
– Förskollärarexamen. När det gäller den digitala biten finns en del webbkurser genom skolverket och det kommer mer och mer utbildningar, men framförallt gäller det att vara nyfiken, prova och att vara intresserad av digitala verktyg.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
– Att det är fantastiskt roligt och varierande – jag får möta så många olika människor, vuxna som barn, vilket gör att jag hela tiden utvecklas, får tänka nytt och vara kreativ!

Vad har du för utmaningar?
– Om man ser till utmaningarna i min roll som digitalista så tänker jag att det är få alla mina kollegor att se det digitala som en möjlighet och som en del i det vi redan gör. I många fall handlar det om en osäkerhet som gör att man inte vågar prova och där har jag en viktig roll. Att visa på möjligheterna och vad det ger till våra lärmiljöer, i våra projekt och processer och framförallt i barnens processer och utforskande.  Det gäller att övervinna osäkerheten och där är en stor del i mitt uppdrag – att visa på möjligheter.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– Mina förmiddagar spenderar jag i barngrupp där jag undervisar, utforskar och förundras tillsammans med barnen. Mina eftermiddagar är väldigt varierande – jag handleder mina kolleger i olika system eller i användandet av olika digitala verktyg, håller i workshops, jag inspirerar arbetslag utifrån det digitala i deras projekt och i deras lärmiljöer eller har olika utforskande tillsammans med barnen.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?
– Det är verkligen en stad att utvecklas i och en stad som satsar! En stad som satsar både på oss pedagoger men också på barnen. Det finns plats, möjlighet och utrymme för mig som medarbetare att växa och hela tiden utvecklas.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?