Lovisa

Lovisa Snekkersten arbetar som förändringsledare på stadsledningsförvaltningen och en enhet som heter Idéutveckling och innovation.

Hur länge har du jobbat som förändringsledare?
– Sedan januari 2017. Innan dess jobbade jag på kommunikationsavdelningen i ett par år. Kommunikationsavdelningen hör också till stadsledningsförvaltningen.

Varför valde du det här yrket?
– Jag drivs av att göra bra saker för andra människor. Som förändringsledare i Helsingborgs stad har jag möjlighet att göra det genom att driva på och lyfta fram utvecklingsarbetet i det offentliga Sverige. En stor del av mitt arbete handlar om att tänka och göra annorlunda. Och inte minst om att få andra att göra detsamma. I detta sammanhang trivs jag bra.

Vad har du för utbildning?
–Jag har en kandidatexamen i Strategisk kommunikation från Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
– Till skillnad från andra mer specialiserade yrken, som t.ex. läkare, finns inte en specifik utbildning för att arbeta med det jag gör. Det krävs inte heller någon särskild behörighet. Däremot tror jag att de flesta som erbjuder en tjänst som denna eller liknande kräver någon form av utbildning på högskolenivå. Jag själv läste (som ovan nämnt) ett treårigt program inom strategisk kommunikation, vilket är en tvärvetenskaplig utbildning. Bakgrunden till att jag valde just den utbildningen var mitt intresse för organisation, ledarskap och förändringsarbete. Utöver utbildning ser jag att det har varit en stor fördel att tidigare ha varit i flera andra arbetsroller inom olika branscher. Jag ser också att personlighet och intresse har en avgörande roll.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
– Det finns två saker som är särskilt viktiga och roliga för mig – att få med mig människor (i en riktning jag tror på) och att ta till vara på min förmåga att organisera. I mitt arbete har jag stort utrymme för båda dessa delar, vilket ger mig mycket energi.

Vad har du för utmaningar?
– En viktig insikt jag har fått genom att arbeta kommunalt är vilken komplexitet som finns i den offentliga verksamheten – inte minst vad gäller olika regelverk. Jag, liksom många av mina kollegor, vill arbeta smartare (för att uppnå ökat värde för dem vi finns till för). Det finns dock sällan en lösning som är bra för alla, vilket ofta gör arbetet ordentligt utmanande.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– En vanlig arbetsdag består av en härlig blandning av saker. Möten med kloka kollegor varvas med att ge kärlek till mejlen och fixa med praktiska uppgifter. Mer konkret kan det handla om alltifrån att ta fram koncept för en konferens till att skriva manus, göra upphandlingar och hämta kostymer på stadsteatern.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
– Stora! Under mina år i Helsingborgs stad har jag tagit kliv som jag kanske aldrig hade vågat ta om jag inte hade börjat här. Mycket tack vare vilken kultur som finns här, tror jag. En kultur som handlar just om mod, om att testa och göra. Och att det förväntas att jag gör fel på vägen.

Finns det något mer du vill berätta?
– Om det är en sak jag tar med mig från tiden inom staden (såhär långt) är det kraften av att ta reda på vad jag själv vill och sedan be om hjälp för att nå dit.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?