Mats

Mats arbetar som verksamhetsledare på Trumslagaren.

1997 valde Mats att skola om sig. Han ville ha möjlighet att vara lite mer kreativ och ha lite mer frihet. Han valde då att utbilda sig till undersköterska. Det första jobbet han fick var i Bjuvs kommun inom handikappområdet. Där trivdes han med en gång.

Kändes som om jag kommit till en stor organisation

Det första jobbet som Mats hade i Helsingborgs stad var på ett boende för människor med funktionshinder. Där jobbade han natt och trivdes bra. Han berättar att de var ett gäng killar som trivdes bra ihop och att de allihop kände sig uppskattade. Han trivdes också för att han tyckte att det kändes som om han hade kommit till en stor verksamhet. Han upptäckte att det fanns många möjligheter och att fokus låg på att stötta individer.

Varför finns det ingen daglig verksamhet med musikinriktning?

En kollega till Mats hade en idé om att starta daglig verksamhet med musikinriktning. Vi gick till vår chef och ställde frågan om vi skulle kunna starta en daglig verksamhet med musikinriktning? Vi fick möjligheten att starta upp det som ett projekt. ”Våra chefer har alltid varit väldigt ärliga mot oss och vi fick tydliga ramar inom vilka vi skulle hålla oss till.”

Helsingborg är en kommun med entreprenörsanda

I verksamheten som fick namnet Trumslagaren och som nu är en etablerad daglig verksamhet är hushållningen med ekonomin mycket viktigt.  Cheferna har alltid varit tydliga med hur mycket man har att röra sig med och man tycker att det är positivt. ”Det har gjort att vi måste tänka smart vad gäller inköp och hur vi ska finansiera det vi vill göra. Vi har också blivit belönade för vårt jobb.”

Jag får utvecklas och arbeta med mitt intresse

Det har funnits perioder när Mats har känt att han vill bort men han berättar att cheferna alltid har varit bra på att entusiasmera och lyssna in, vilket har gjort att han valt att stanna kvar. Det har även funnits möjligheter att göra ”karriär” och bli chef men han har medvetet valt att stanna kvar. ”Jag får utvecklas och arbeta med mitt intresse men visst hade det varit bra om lönen höjdes något. ”

Vi har dem vi är till för i åtanke och det genomsyrar hela organisationen

Mats berättar, vi har tydliga mål som vi ska uppnå och det är viktigt att vi tar ansvar. Vi har många gånger visat vad vi kan åstadkomma och det betyder mycket när även kommundirektören visar intresse som när han sist var här och besökte oss. Vi har alltid dem vi är till för i åtanke och det tror jag genomsyrar hela organisationen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?