Minna

Minna arbetar som sektionschef på socialförvaltningen.

Hur länge har du jobbat som sektionschef?
– Jag har jobbat på socialförvaltningen sedan 2012 och jag har varit sektionschef i ett och ett halvt år.

Varför valde du det här yrket?
– Jag har ett stort intresse för människor och att kunna ge dem stöd och förutsättningar för att lyckas med det de vill åstadkomma i livet.

Vad har du för utbildning?
– Jag har en socionomutbildning.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
– Det krävs att man har en socionomutbildning eller likvärdigt.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
– Fördelen är att få följa medarbetare i sin utveckling och hur det i slutändan påverkar klienterna. Det är ett nöje att få se att utvecklingen ger en god effekt.

Vad har du för utmaningar?
– Det är nog i så fall att man jobbar väldigt mycket och många beslut ska tas, eftersom jag är sektionschef landar mycket av det hos mig. Ibland kan jag känna att det vore skönt om någon annan kunde ta beslutet, men samtidigt är det ju en del av mitt jobb.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– Under en typisk arbetsdag har jag rätt mycket möten och jobbar en del med administration. Sen agerar jag även som bollplank åt medarbetare och handläggarna som jobbar med samma ärenden.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
– Jag tycker att det finns utvecklingsmöjligheter för allt det man vill och jobbar för. Jag har själv gjort en resa i verksamheten. Jag började år 2012 i rehab-teamet som ett stöd till personer med psykisk ohälsa, då jobbar man i hemmet och stöttar dem där de behöver det. Sedan jobbade jag på stödboenden och stöttade personer som bodde där. Idag är jag sektionschef för just dem olika boendelösningarna.

Finns det något mer du vill berätta?
– För att trivas med mitt jobb behöver man vara arbetsvillig, eftersom det blir mycket jobb. Det är också viktigt att vara modig, att våga lita på sin egen magkänsla och ha en förståelse för alltifrån klienten till stadsdirektören – alltså att förstå hur stegen däremellan fungerar och hur det kan påverka varandra.
Helsingborgs stad är en stor och stabil organisation med många och breda möjligheter. Det finns utrymme att jobba över gränser och skapa nya kontakter vilket kan ge nya jobbmöjligheter inom staden. Jag tycker att min arbetsgivare är nytänkande och utvecklingsvillig. Jag trivs väldigt bra i staden, jag blir utmanad samtidigt som jag känner en trygghet. Mycket tack vare fina medarbetare och kollegor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?