Petra och Kristina

Petra Fernebring är upphandlare och Kristina Fägerskiöld hållbarhetsstrateg på inköpsenheten på stadsledningsförvaltningen.

Vad gör en upphandlare?

Petra: Jag genomför olika typer av upphandlingar och är beställarnas förlängda arm ut mot företagen. Jag förvaltar även några stadsövergripande avtal (det vill säga avtal som hela staden kan nyttja) vilket innebär att jag svarar på frågor från både beställare och leverantörer.

Vad gör en hållbarhetsstrateg?

Kristina: Jag säkerställer att vi ställer bra hållbarhetskrav på de produkter och tjänster som staden köper in. Det kan vara allt från stora entreprenader till leksaker och toalettpapper. En annan viktig del är att göra uppföljningar under avtalstiden så att staden verkligen får det vi har kravställt.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

Petra: Jag har gått en utbildning på Yrkeshögskolan i Helsingborg som heter Offentlig upphandlare, men det är att föredra en blandning av olika kompetenser på en upphandlings-/inköpsenhet för att få en bra bredd och bättre dialoger. Många av de som halkar in på yrket har studerat på universitet/högskola, exempelvis jurister och ekonomer. Jag anser god datorvana och social kompetens vara det viktigaste, resten kommer med erfarenhet.

Kristina: Jag är civilingenjör och har läst ekosystemteknik vid LTH med inriktning mot energi- och miljöteknik.

Varför valde du det här yrket?

Kristina: Jag har tidigare arbetat på leverantörssidan hos ett stort byggföretag. Jag kände redan då att det skulle vara intressant att arbeta på beställarsidan och få möjlighet att ställa bra och långsiktiga hållbarhetskrav. Det är nyttigt att ha en bra kunskap om båda sidors möjligheter och svårigheter, det skapar en god förståelse för alla parter.

Hur har din yrkesresa sett ut?

Petra: Jag tog min examen på en torsdag, måndagen därpå började jag arbeta på upphandlingsenheten i Ängelholms kommun. I Ängelholm ansvarade jag för upphandlingskategorierna livsmedel, catering och köksutrustning samt IT och telefoni. Jag supporterade även e-handelssystemet. Jag arbetade nästan två år i Ängelholm och har nu arbetat i Helsingborgs stad sedan slutet på januari i år.

Kristina: Jag har tidigare arbetat för  både energibolag och byggbolag innan jag  började på inköpsenheten i Helsingborg. Som civilingenjör inom energi- och miljöteknik upplever jag att det finns många spännande företag och områden att arbeta inom. Både den privata och offentliga sidan har hållbarhetsfrågor högt upp på agendan och det känns därför som att arbetsmarknaden är väldigt ljus.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Petra: Att kunna ge mina kollegor i staden stöd vid inköp. Jag lär mig någonting nytt varje dag bara genom att bolla idéer med olika verksamheter.

Kristina: Det är variationen i mitt arbete som är det bästa. Jag lär mig dagligen nya och intressanta saker inom olika områden. Vill du bli allmänbildad är detta jobbet för dig!

Vad har du för utmaningar?

Petra: En av de största utmaningarna i min roll är att försöka förmedla nyttan av upphandling och vilka positiva effekter det kan ge. Min största personliga utmaning är dock att jag blir superengagerad i varje fråga som dyker upp och att då försöka tänka som en god kollega har sagt till mig ”ibland räcker det att göra 100 procent, du måste inte alltid satsa på 110”.

Kristina: En utmaning för mig är att följa med i den snabba teknikutveckling som sker. Det utvecklas ständigt nya miljösmarta produkter och tjänster och det är viktigt att vara intresserad av vad som händer i vår omvärld.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?