Petra

Petra Truedsson jobbar som lärare i bild och svenska årskurs 7 till 9.

Hur länge du varit verksam i den rollen?
Med lärarexamen i nio år och sju år som obehörig.

Varför valde du det här yrket?
Sedan tidigare är jag utbildad och har arbetat som tapetserare och möbelrenoverare, men då jag på grund av kärleken flyttade till Helsingborg anmälde jag mig till vikariebanken och hoppade in som vikarie inom skolan. Till en början var det under kortare perioder men under de fem sista åren var jag kvar på en och samma skola. Jag fattade tycke för yrket och glädjen i att få möta barn och ungdomar i deras resa, både kunskapsmässigt och socialt. Jag läste upp min gymnasiebehörighet och sökte därefter in till lärarprogrammet. Jag älskar mitt jobb som lärare och att få möjlighet att möta ungdomarna i deras utveckling framåt.

Vad har du för utbildning?
Grundskolelärare: Kultur Media Estetik årskurs 4 till 9 (Malmö Högskola), svenska årskurs 4 till 9 (Lunds universitet) och bild årskurs 7 till 9 (Göteborgs universitet).

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
Ovan nämnda.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
Mötet med människor: relation, kommunikation, glädjen och tillfredsställelsen att se ungdomarna växa.

Vad har du för utmaningar?
Att ge skriftlig bedömning och återkoppling i närtid – den formativa bedömningen sker naturligt medan den skriftliga, summativa kräver mer tid (gäller främst ämnet svenska).

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Incheckning för oss pedagoger ­– spontana samtal – avstämning – lösningar inför dagen Incheckning – möte med eleverna, läxhjälp omhändertagande av mobiler. Full dag med lektioner där jag möter både årskurs 7 och 8 i bild och svenska– möte med kollegorna – pedagogiska samtal och planering.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
Utmaningar i mötet med varje elev. Utmaningar i det digitala och programmering.

Finns det något mer du vill berätta?
Ledarskapet bland ungdomarna är viktigt – god förebild – socialt, förhållningssätt och i kommunikation och kunskap.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?