Sandra och Titti

Sandra Svensson och Titti Bordin arbetar som förskollärare på Maria Park förskola.

Vad gör en förskollärare?

– Som förskollärare planerar vi undervisningssituationer utifrån läroplanen för förskolans mål. Vi utgår sedan från barnens intresse och behov för att kunna utmana och stimulera varje barn till utveckling och lärande.

– På Maria Parks förskola arbetar vi Reggio Emilia-inspirerat. Vi arbetar i projektform där vi lyfter barnens frågor och funderingar som vi sedan utforskar med olika tekniker och olika uttrycksformer. Vi arbetar med det valda projektet under hela läsåret. Fördelen med detta är att barnen får möjlighet att utföra aktiviteter upprepade gånger. Barnens lärprocesser stimuleras av att arbeta med något som alla är intresserade av och blir delaktiga i processen i projektet.

Varför valde ni det här yrket?

Sandra: – Valet var till en början inte självklart, det fanns så mycket jag ville testa på. Tidigt visste jag att jag ville arbeta med människor och gärna ett varierat yrke där jag kunde få utlopp för min kreativitet. När det var dags för praktik i årskurs 9 spenderade jag en vecka på en förskola. Där väcktes tanken om att yrket verkade vara spännande och skulle passa mig. Därefter gick jag Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och sökte sedan direkt in till förskollärarutbildningen. Att varje dag få möta nyfikna barn med massa frågor och funderingar som vi tillsammans utforskar och få erövra ny kunskap är något som verkligen passar mig.

Titti: – Efter många olika val i livet kom jag fram till rätt utbildning, där jag får vara medforskare tillsammans med nyfikna barn. Vad som har varit självklart för mig är att jag skulle arbeta med barn på något sätt.

Hur har din yrkesresa sett ut?

Sandra: – När jag gick sista terminen på högskolan var det dags att söka jobb. Det var spännande att läsa om alla olika förskolor med olika inriktningar som sökte nya medarbetare. Förskolan jag i nian gjorde praktik på var en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Jag fastnade för Maria Park förskola då de är inspirerade av denna filosofi. Här har jag arbetat sedan min examen.

Titti: – Min yrkesresa har varit lång innan jag började som förskollärare. Jag gick barnskötarutbildning på Komvux och började sedan som vikarie på en Reggio Emilia-inspirerad förskola där jag arbetade i många år, först som personlig assistent och sedan som pedagog i barngrupp. Jag har alltid varit nyfiken och velat lära mig mer så 2009 sökte jag in på högskolan i Växjö. Jag både jobbade och läste samtidigt. Efter att ha arbetat i samma kommun i många år så sökte jag nya utmaningar och hamnade på Maria Parks förskola.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det ni gör?

Sandra: – För att arbeta som förskollärare måste du gå en förskollärarutbildning. Utbildningen är på 3,5 år och motsvarar 210 hp. Jag studerade vid Malmö högskola. Under utbildningen hade vi 20 veckor av verksamhetsförlagd utbildning på en förskola. Där fick man möjlighet att testa de teoretiska färdigheterna i praktiken.

Titti: – Har man jobbat som barnskötare i 5 år på förskolan kan man gå en förskollärarutbildning på distans. Utbildningen är 4 år på 75 procent och 210 hp. Jag gick min utbildning i Växjö på Linnéuniversitetet.

Kan ni berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– Vi är med i projektet Skapande skola där vi utmanar barnen att rita superhjälte-dräkter som vi sedan, med hjälp av konstnären Monica Palmqvist, skall konstruera. Monica Palmqvist är formgivare, slöjdare och inspiratör och har många års erfarenhet av att arbeta med hållbar livsstil med slöjden som verktyg. Dessa dräkter ska vi sedan utforska på olika sätt såsom dramatisera och spela in film. Barnens önskan är att ha en utställning av dräkterna som alla kan se.

Vad är det bästa med ert jobb?

– Det bästa är när vi utforskar och upptäcker tillsammans. Vi har nya möjligheter varje dag och dagarna fylls med spännande möten med barn och kollegor. Ibland är vår arbetsmiljö i skogen, ibland i ateljén, bygg och konstruktion, på Dunkers kulturhus eller på ett äldreboende i vår närmiljö.

Vad har ni för utmaningar?

– Varje dag bjuder på nya utmaningar och dagarna kan se väldigt olika ut, men det är ju det som är så spännande när man arbetar med människor. Det är en utmaning att stötta och utmana varje barns undersökande utifrån deras intresse och behov. Ibland blir det inte som man tänkt sig men genom observationer, dokumentationer och reflektioner lär vi oss något utav det och hur man kan göra nästa gång. Det är bra att vara flexibel och alltid ha en plan b planerad i detta yrke.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Dagen börjar med att vi kollegor går igenom planeringen som vi gjort för dagen för att se om den är möjlig eller om vi behöver tänka om beroende på vilka barn och  pedagoger som är här. Sedan har vi ett möte med barngruppen som ett barn leder där vi går igenom schemat för dagen. Därefter arbetar vi i olika grupper i vårt projekt. Just nu arbetar vi  med projektet “vad kan jag bli” där vi arbetar med superhjältar på olika sätt såsom att skapa egna karaktärer med återvinningsmaterial och lera. Dessa karaktärer avbildar vi sedan med papper och penna. Med hjälp av karaktärerna gör vi sagor som vi sedan dramatiserar och gör film med hjälp av olika appar.

Efter undervisningssituationen reflekterar vi med barnen kring hur det gick och sedan analyserar vi pedagoger för att kunna planera hur vi kan föra utforskandet vidare till nästa gång. Vårt projekt är igång hela dagen och är synligt i alla våra miljöer på avdelningen. Vår förskola ligger i ett fint naturområde som vi ofta utforskar. Ibland tar vi med oss lunchen eller mellanmålet ut. På eftermiddagen ställer vi i ordning för det lärande som ska erbjudas dagen efter.

Vad ser ni för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Det finns ofta intressanta föreläsningar på HBG Learns (stadens digitala lärplattform, reds. anm.) man kan delta i för att ta del av den senaste forskningen. Det finns också utbildningar så som processledare och handledare inom verksamhetsförlagd utbildning.

Finns det något mer ni vill berätta?

– 2019 blev vår arbetsplats nominerad till den interna utmärkelsen Årets nytänk i Helsingborgs stad för vårt arbete med “Din löneöversyn” och “Din delaktighet” där vi medarbetare är aktivt delaktiga i hela löneöversynsprocessen. Vi är tacksam över att få vara en del av denna verksamhet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?