Sofia

Sofia Theodoridou är förskoleklasslärare/förstelärare/äventyrspedagog/hälsopedagog på Wieselgrensskolan.

Vad gör en förskoleklasslärare?

Vi arbetar efter målen i läroplan Lgr 11 och utmanar varje elev utefter deras kunskaper och erfarenheter. Det gör vi på olika sätt genom att skapa möjligheter till utforskande lärmiljöer. Vi är starten till elevers lärande inför årskurs ett. Nu är det obligatorisk skolgång även i förskoleklassen så vi har ännu fler utmaningar som lärare.

Från hösten 2019 blir det obligatorisk kartläggning i matematik och språk.

Varför valde du det här yrket?

Mitt första val av yrke var att bli polis men när jag vid 18 års ålder gjorde min första praktik på en förskola så var det ingen tvekan om att jag ville arbeta med barn och lärande. Jag tänkte redan då att jag vill vara med att skapa framtidens individer och få dem att lyckas.

Hur har din yrkesresa sett ut?

Började som sagt var redan när jag var 18 år och fick en praktikplats på en stor förskola med sex avdelningar. Efter gymnasiet började jag studera på förskollärarlinjen i Kalmar och började arbeta där på både förskolor, förskoleklasser och skolan. Jag vidareutbildade mig också till äventyrspedagog och hälsopedagog för barn och ungdom. År 2009 flyttade jag till Helsingborg och här har jag arbetat på förskolor som lärare, förskolechef på privat förskola, och sedan tillbaka till Helsingborgs stad som förskoleklasslärare där jag blev erbjuden en förstelärartjänst med uppdrag. Jag trivs verkligen i min yrkesroll efter alla dessa år. Det ger mig glädje och utmaningar.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

Förskollärarutbildningen eller lärarutbildningen F-3

Vad tycker du är bra med ditt jobb?

Alla utmaningar man får, att se på elevernas utveckling och den glädjen de har. Det smittar verkligen av sig.

Jag har världens bästa yrke tycker jag fortfarande efter 37 år i förskola och skola.

Vad har du för utmaningar?

Många! Att utgå efter alla elevers olika kunskaper, behov, intressen och utveckla dessa är en rejäl utmaning. 21 elever som har olika bakgrunder, till exempel elever med särskilda behov, tvåspråkiga elever, elever som inte alls har svenska språket (nyanlända) och elever som har kommit väldigt långt i sin utveckling.

Utmaningen ligger också i föräldrakontakten. Föräldrarna har olika syn på skolan beroende på var de kommer ifrån och vad de själva har för erfarenheter.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

7:30 – Förberedelser inför dagens aktiviteter

8:10 – Samling. Vi går igenom närvaron, datum och schemat för dagen

8:30 – Lektion matematik praktiskt. Brain breaks kan vara musikrörelse eller bara upp och hoppa på plats för att få igång cirkulationen när de suttit.  Teoretiskt arbete i bok

9:30 – Fruktstund och högläsning av saga

10:00 – Rast

10:50-11:30 – Lunch i matsalen

11:00-11.30 – Min lunch

11:30 – SO-lektion. Just nu pratar vi om yrken, till exempel behöver vi alla yrken? Vi går en yrkespromenad i närområdet och tittar hur många yrken vi har, vilka yrken finns i samhället och vad är deras uppdrag?

12:30 – Musik/skapande

13:00-13:15 – Utvärdering av dagen. Vad har vi lärt oss idag? Exit ticket

13:45-15:15 – Samtal och utvärdering tillsammans med kollegan

15.15 – Förtroendetid. Kan variera med olika uppdrag och planeringar

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

Det finns många utvecklingsmöjligheter i Helsingborgs stad om man är intresserad av utveckling. Jag har gått på många olika kurser och föreläsningar som Helsingborgs stad ordnat, bland annat processledarutbildning, Helsingborgsmodellen, med flera.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?