Ulrika

Ulrika Åberg arbetar som förskollärare på Vikingsbergs förskola.

Vad gör en förskollärare?

– Som  förskollärare arbetar jag med att utmana barn i åldern 1-5 år i sitt lärande och sin utveckling. Verksamheten jag arbetar i idag är Reggio Emilia-inspirerad och det innebär att vi på förskolan arbetar mycket utifrån att barn kan bli, och ska fortsätta få vara, hundraspråkliga. Yrket innebär även kontakt med vårdnadshavare och ansvar för den pedagogisk dokumentation.

Arbetet som förskollärare innebär att jag arbetar med barn i grupp men samtidigt ska se till att varje enskilt barn möts där de befinner sig i till exempel erfarenhet och kunskap. Gruppen och grupplärandet är av yttersta vikt då vi lär av varandra och att vi i samspel med andra lär sig att t.ex. ta ansvar, skapar hållbara relationer etc.

Vi arbetar i arbetslag tillsammans med t.ex. barnskötare och kollegor med andra pedagogiska utbildningar. Som förskollärare har jag det pedagogiska ansvaret tillsammans med arbetslaget men även ett förstärkt ansvar utifrån den läroplan som gäller för förskolan.

Varför valde du det här yrket?

– Jag har ända sedan jag var barn drömt om att bli ”fröken”. Under min tid på dagis, som det kallades då, fick jag möta fantastiska förebilder som såg till både mina primära behov och till att jag gavs möjlighet till utveckling och lärande. När jag sedan vid 7 års ålder började första klass så mötte jag ytterligare en fantastisk lärare som utifrån min kunskapstörst och nyfikenhet utmanade mig på många olika sätt och inom många olika områden.

Gittan, Lilian och Marianne, kommer för alltid finnas där på ett eller annat sätt i min roll som förskollärare.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Då jag ända sedan barnsben haft siktet på att bli lärare av något slag så har banan också varit ganska självklar. Under min gymnasietid så läste jag en internationell linje där jag fick tillfälle att läsa extra mycket språk och även delta i ett utbytesprogram i Tyskland och Frankrike.

När det var dags för att skicka in min ansökan för högskole- och universitetsstudier så var jag inte riktigt säker på vilken eller vilka åldrar jag vill arbeta med så jag valde en bred början där möjligheterna till att arbeta med barn i olika åldrar var stor. Redan under första terminen, framförallt under VFU:n så kände jag att det var hos de yngre världsmedborgarna jag hörde hemma. Det var deras röster jag ville höra och det är deras röster jag vill ska höras mer i samhället.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– Förskollärarutbildningen. Utbildningen finns vid ett flertal lärosäten i Sverige.

Kan du berätta om något kul som är på gång hos er just nu?

– Vi rundar av det verksamhetsår som gått och är i vår årsklocka i den fas som vi kallar för preprojektfas då vi bland annat blickar framåt mot hösten, funderar över kommande projektrubrik och bjuder in nya familjer till informationsmöte på våra respektive förskolor.

I år har vi i vårt förskoleområde den stora äran och glädjen att få låta barnen och årets projekt ”Hållbara relationer för en hållbar framtid” ta plats på Dunkers Kulturhus. Där kan medborgare, besökare, de som är nyfikna eller de som kanske bara råkar gå förbi få ta del av årets projekt på olika sätt.

På den avdelningen där jag arbetar, Koltrasten på Vikingsbergs förskola, så har barnen haft många tankar kring hur vattnet kommer till och från den stora dammen i Vikingsbergsparken. Visste ni att det bor krokodiler under marken här i Helsingborg och att det är en av dem som tog vattnet!?

Utställningen är öppen till och med 21 juni 2020 och finns i den utställningssal som heter Henrys. Utställningssalen ligger på entréplan och det är gratis att gå in och titta.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?