Edona

Edona Ajdin arbetar som skötare inom socialpsykiatrin i Helsingborgs stad.

Hur länge har du varit verksam i den rollen?

Två år.

Varför valde du att jobba med det du jobbar med?

Jag valde att jobba som skötare på grund av att man har ett unikt utgångsläge där man direkt kan stötta och motivera en målgrupp till självständighet för att de sedan ska kunna fungera så bra som möjligt i det vardagliga livet. Man arbetar som den direkta länken mellan brukare och alla andra aktörer ute i samhället. En annan anledning var också drivkraften av att vilja förändra den stigmatiserade synen på människor med psykisk ohälsa som tyvärr finns ute i samhället än idag.

Vilken utbildning har du?

Undersköterskeutbildning.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?

Det krävs att man har läst undersköterske- eller socialpsykiatriutbildning (skötare) för att kunna få en tillsvidaretjänst. För en timanställning så går man efter personlig lämplighet samtidigt som det är meriterande om man har erfarenhet inom psykiatri och förmåga att möta människor med psykisk funktionsnedsättning.

Vilka är fördelarna med ditt yrke?

Fördelarna är att man har en nära brukarkontakt som ger mig som skötare en stor möjlighet att kunna påverka någons utmanande vardag till det bättre. Man ger mycket av sig själv i arbetet som skötare men man får minst lika mycket tillbaka. För mig personligen har mitt yrkesval bidragit med meningsfullhet i mitt dagliga arbete.

Vilka är nackdelarna med ditt yrke?

Nackdelarna kan vara att arbetstiderna är oregelbundna. Vi är schemalagda dagar, kvällar, nätter och helger.

Hur ser dina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag ut?

Det största dagliga arbetet som skötare består av motivationsarbete för våra brukare. Det kan handla om att pedagogiskt stötta och motivera till intag av mediciner, sköta det egna hemmet och motivera till att medverka i utflykter och aktiviteter. Vi har även kontaktmanaskap med brukarens nätverk, stödjande samtal och praktiska insatser som exempelvis läkarbesök. Utöver motivationsarbetet så har vi dagliga rapporter i personalgruppen och även tillfällen där vi dokumenterar i Procapita.

Vilka utvecklingsmöjligheter inom ditt yrke finns det?

Med en grund som skötare inom socialpsykiatrin i staden kan man gå vidare till en samordnartjänst. Vill man vidareutbilda sig så är möjligheterna många fler. Man kan till exempel läsa till specialistundersköterska eller sjuksköterska m.m.

Övrigt om mitt yrke och arbetsplats:

Nyckelorden för att trivas med mitt jobb är att vara social, positiv, kreativ, empatisk och lyhörd. Kort och gott; ”spindeln i nätet” för att kunna göra ett bra jobb för våra brukare samtidigt som man ska bidra till en trivsam atmosfär i personalgruppen.

Jag rekommenderar Helsinborgs stad som arbetsgivare med anledning av att vi har en stark och framåtgående ledning som jobbar för att sina anställda ska trivas i sina yrken samtidigt som man ser till att de anställda har möjlighet till fortbildning för att kunna påverka sina arbetsplatser till det bättre. För oss anställda så erbjuds det ofta kvalitativa kurser och utbildningar vilket är väldigt uppskattat av medarbetare som vill utvecklas i sitt yrke.

Jag väljer att jobba i Helsingborgs stad då det finns stora möjligheter till att kunna göra ett positivt utvecklingsarbete tillsammans med andra yrkesgrupper i kommunen. Staden har ett visionsarbete som ser till att stadens anställda och invånare möter varandra i gemenskap, jämlikhet och tolerans.