Helena

Helena arbetar som Kurator på Elevhälsan.

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke:

Sedan januari 2017.

Jag valde mitt yrke på grund av:

Jag valde mitt yrke för att kunna hjälpa människor som behöver det.

Jag har följande utbildning:

Socionomutbildning.

Denna utbildning krävs för mitt yrke:

Det krävs en socionomutbildning.

Detta är fördelarna med mitt yrke:

Fördelarna är att jag får möta människor och bidra med ett hälsofrämjande perspektiv.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag:

En typisk arbetsdag innebär att jag har stödsamtal med skolans elever och möten med föräldrar och pedagoger. Ibland gör jag klassrumsobservationer och är ett stöd för att elever ska nå skolans mål. Jag ingår även i ett Elevhälsoteam som består av rektor, specialpedagoger, skolsköterska och skolpsykolog – tillsammans bedriver vi ett tvärprofessionellt utvecklingsarbete. Våra olika professioner bidrar med kunskaper och samverkar för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. I mitt dagliga arbete ingår även att ge undervisning i sex- och samlevnad och att regelbundet upplysa elever om ANDT (Alkohol-Narkotika-Doping-Tobak-fri skola).

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är:

Det finns väldigt mycket att göra, tidigare har jag jobbat som familjebehandlare, familjerättssekreterare och socialsekreterare. Man kan även arbeta med äldre eller inom kriminalvården. Utvecklingsmöjligheterna inom Helsingborgs stad är väldigt bra. Man kan till exempel gå från att jobba på socialförvaltningen till att jobba på skol- och fritidsförvaltningen.

Övrigt om mitt yrke och arbetsplats:

För att trivas med mitt jobb bör man ha integritet och ha nära till skratt.

Jag skulle rekommendera Helsingborgs stad som arbetsgivare på grund av stadens invånare och barn.