Johanna

Johanna arbetar som ekonom.

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke:

4,5 år.

Jag valde mitt yrke på grund av:

I grund och botten var det för att jag gillade och se hur siffror går ihop, sen har det utvecklats och det som nu driver mig är att se hur mycket som hänger ihop, från en vision/tanke till något som gynnar våra invånare, där jag i min roll kan guida, koordinera och stötta kollegor och chefer.

Jag har följande utbildning:

Jag har en högskoleutbildning i ekonomi.

Denna utbildning krävs för mitt yrke:

Ja, det krävs någon form av högskoleutbildning i ekonomi.

Detta är fördelarna med mitt yrke:

Att frågorna är så olika. Ena stunden kan du sitta med en investeringskalkyl, nästa stund sitter du på ett ledningsgruppsmöte och pratar utfall och prognos och precis innan du slutar för dagen så konterar du leverantörsfakturor eller sammanställer en kassarapport. En av flera fördelar är att ekonomi är så brett och att det finns olika saker att jobba med. Du kan jobba privat, offentligt, i bolag – det finns i alla olika typer av verksamheter. Det ger mig väldigt stora valmöjligheter eftersom det finns ett behov i alla företag och branscher.

Detta är utmaningarna med mitt yrke:

Kanske samma som fördelarna: att frågorna är så olika.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag:

Alltifrån att utbilda användare i system till den löpande bokföringen i vårt redovisningssystem, skicka leverantörsfakturor, ta emot kundfakturor, avstämningar, upprätta bokslut, nätverka med andra ekonomikollegor inom staden, till att sitta i arbetsmöten med chefer eller kollegor.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är:

Vill du framåt och uppåt finns det verkligen möjlighet till det. Inom staden kan man testa på olika verksamheter och förvaltningar, det finns absolut utvecklingsmöjligheter för dig som är ekonom. Helsingborgs stad och Familjen Helsingborg har många bra program för kompetensutveckling.

Övrigt om mitt yrke och arbetsplats:

Helsingborgs stad är en rolig och innovativ arbetsgivare. Det märks att det är en stad som vill mycket och som medarbetare har du möjlighet att vara med om saker som händer – gillar man det så är man på rätt ställe.