Maria

Maria arbetar som lärare på Komvux Kärnan.

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke

Sedan 2006

Jag valde mitt yrke på grund av

Det har varit min dröm sedan jag var barn att bli lärare. Men eftersom jag hade för dåliga betyg och inte kom in på lärarhögskolan flyttade jag utomlands. Hela tiden fanns drömmen om att bli lärare och när jag var 40 år började jag studera igen. På så sätt blev jag lärare i svenska, svenska som andraspråk och spanska.

Jag har följande utbildning

Jag har två akademiska examina: en fil. Kand. med spanska som huvudämne och en gymnasie- och lärarexamen i svenska och svenska som andraspråk.

Denna utbildning krävs för mitt yrke

Det krävs att man har lärarexamen och är legitimerad lärare.

Detta är fördelarna med mitt yrke

De två stora fördelarna som hamnar på likvärdig förstaplats är att dels få lära ut ämnet och att tillsammans med elever utveckla både deras och min egen kunskap. Den andra stora fördelen är att träffa nya människor och lära känna människor från olika områden. Eftersom jag arbetar i vuxenutbildningen är vi vuxna som träffar andra vuxna – vilket är ett fantastiskt utbyte av livserfarenheter och kunskap.

Detta är utmaningarna med mitt yrke

Jag tror att utmaningarna är de samma inom hela skolan, inte bara vuxenutbildningen; att läraryrket tyvärr inte bara handlar om att lära ut utan det finns många kringuppgifter som t.ex. mycket administration.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag

Jag undervisar i svenska ungefär halva tiden, och då har jag undervisning med gymnasieelever på olika nivåer. Den andra halvan av tiden handlar om att planera lektioner, förbereda framåt och så är det en del möten.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är

Generellt finns det olika karriärvägar för lärare, som t.ex. förstelärare som jag själv är. Det är arbetsgivaren som utser förstelärare efter särskilda kriterier. En annan väg är att bli lektor och för det krävs en universitetsexamen i ämnet man undervisar i. Sedan finns möjligheten att bli rektor och det kräver en speciell utbildning.

En annan utvecklingsväg för lärare är att söka sig till andra skolor och i Helsingborg, som är en stor stad med många skolor, finns den möjligheten.

Övrigt om mitt yrke och arbetsplats

För att trivas med mitt jobb måste man drivas av en vilja att lära ut och få elever att utvecklas. Sedan krävs det såklart en kärlek till ämnet. Grunden måste vara att man vill eleverna väl och att de ska lyckas på kursen de går i.

Jag rekommenderar Helsingborgs stad för att det är en omtänksam arbetsgivare som ser till att det finns karriärvägar för alla som är intresserade och vill. Det finns en genomtänkt medarbetarpolicy, inte minst med tanke på de 3000 kronorna varje medarbetare får i friskvårdsbidrag varje år.