Minna

Minna arbetar som sektionschef på socialförvaltningen.

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke:

Jag har jobbat på socialförvaltningen sedan 2012 och jag har varit sektionschef i ett och ett halvt år.

Jag valde mitt yrke på grund av:

Jag har ett stort intresse för människor och att kunna ge dem stöd och förutsättningar för att lyckas med det de vill åstadkomma i livet.

Jag har följande utbildning:

Jag har en socionomutbildning.

Denna utbildning krävs för mitt yrke:

Det krävs att man har en socionomutbildning eller likvärdigt.

Detta är fördelarna med mitt yrke:

Fördelen är att få följa medarbetare i sin utveckling och hur det i slutändan påverkar klienterna. Det är ett nöje att få se att utvecklingen ger en god effekt.

Detta är utmaningarna med mitt yrke:

Det är nog i så fall att man jobbar väldigt mycket och många beslut ska tas, eftersom jag är sektionschef landar mycket av det hos mig. Ibland kan jag känna att det vore skönt om någon annan kunde ta beslutet, men samtidigt är det ju en del av mitt jobb.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag:

Under en typisk arbetsdag har jag rätt mycket möten och jobbar en del med administration. Sen agerar jag även som bollplank åt medarbetare och handläggarna som jobbar med samma ärenden.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är:

Jag tycker att det finns utvecklingsmöjligheter för allt det man vill och jobbar för. Jag har själv gjort en resa i verksamheten. Jag började år 2012 i rehab-teamet som ett stöd till personer med psykisk ohälsa, då jobbar man i hemmet och stöttar dem där de behöver det. Sedan jobbade jag på stödboenden och stöttade personer som bodde där. Idag är jag sektionschef för just dem olika boendelösningarna.

Övrigt om mitt yrke och arbetsplats:

För att trivas med mitt jobb behöver man vara arbetsvillig, eftersom det blir mycket jobb. Det är också viktigt att vara modig, att våga lita på sin egen magkänsla och ha en förståelse för alltifrån klienten till stadsdirektören – alltså att förstå hur stegen däremellan fungerar och hur det kan påverka varandra.

Helsingborgs stad är en stor och stabil organisation med många och breda möjligheter. Det finns utrymme att jobba över gränser och skapa nya kontakter vilket kan ge nya jobbmöjligheter inom staden. Jag tycker att min arbetsgivare är nytänkande och utvecklingsvillig. Jag trivs väldigt bra i staden, jag blir utmanad samtidigt som jag känner en trygghet. Mycket tack vare fina medarbetare och kollegor.