Monika

Monika är verksamhetschef inom Helsingborgs stads skolor på skol- och fritidsförvaltningen.

Hundra anledningar att stanna kvar

Innan Monika hamnade i Helsingborgs stad hade hon en anställning hos Ikea. Hon var chef och funderade men sökte nya utmaningar. Monika sökte sig till Helsingborgs stad och har sedan dess hittat ”100 olika anledningar att stanna kvar”, som hon uttrycker det.

Medarbetaren väljer chefen

Monika upplever att hon har haft förmånen att välja chefer som både uppmärksammat och utmanat hennes idéer men som gett henne möjligheten att fatta sina egna beslut. Monika uttrycker vikten av att ha människor runt omkring sig som stöttar när det behövs. – Men för att utvecklas så måste man vara öppen för feedback och efterfråga den, det ställer krav på omgivningen och på en själv. Monika uttrycker också att det är hennes ansvar som medarbetare att visa att hon vill, är redo och att hon aktivt tar sitt ansvar för att utvecklas inom sitt uppdrag.

Man måste få vara människa

För att kunna lyckas som medarbetare hos oss, berättar Monika, är det viktigt att först ha samma vilja att nå mål som vi tillsammans ska uppnå. För att vi ska kunna uppnå det är det viktigt för mig som chef att skapa en miljö där det finns en hög ambition. Det måste samtidigt vara ok att göra fel och också lära sig från det. Till de som funderar att ta ett större ansvar ger hon rådet att ”våga vara modiga, våga ta klivet och se till att boka det där mötet med personen som man är intresserad av att komma i kontakt med.” Det viktigt att vara öppen kring vad man vill i dialogen med sin närmsta chef.

Varenda unge i staden räknas– det är min motivator

Om verksamheten berättar Monika ”hos oss kan man inte vänta eller utreda för länge” – Barnen och eleverna är ju här nu. Det är viktigt att både kunna tänka långsiktigt och strategiskt men att också ha modet att fatta beslut, nu. Vi vill så mycket och vi måste vara duktiga på att prioritera. Som chef finns risken att man jobbar för mycket” – man vill alltid göra lite till och så länge jag äger min tid känns det bra”. Hennes motivator är att hon arbetar för att ungarna ska få så bra förutsättningar som möjligt för att kunna lyckas. Varenda unge är lika viktig.

Helsingborg är verkligen staden för dig som vill något

Till frågan varför man ska jobba i Helsingborgs stad svarar Monika ”det finns kompetenta människor på alla nivåer som alla bubblar av nya idéer och strävar efter utveckling. Här finns tankar, ambitioner och frågorna är bra mycket viktiga för oss alla för vår samtid och för vår framtid. Det är häftigt!”